Dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem

Wg organizacji Children’s Rights Alliance, która uruchomiła Monitor Ubóstwa Dzieci, raport nie pozostawia złudzeń, że sytuacja w kraju w ostatnich miesiącach znacznie się pogorszyła, a cierpią na tym również dzieci i młodzież.

Children’s Rights Alliance opublikowała swój pierwszy, a jak zapowiada, z serii raportów, które analizować będą poziom ubożenia społeczeństwa, chociaż dane skoncentrują się na dzieciach. Jak się obecnie okazało, ubóstwem w Irlandii zagrożonych jest 160 000 dzieci oraz osób zaliczanych do młodzieży i powinno się wprowadzić wiele działań osłonowych, aby sytuacja nie uległa dalszemu pogorszeniu.

Children’s Rights Alliance wezwało rząd do podniesienia i to już w nowym budżecie stawek na opiekę nad dziećmi o 7 € w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia i przynajmniej 12 €, dla osób 12-letnich i starszych. Organizacja stwierdza również, że powinny być podniesione podstawowe stawki opieki społecznej i to o minimum 20 €, jednak tylko w przypadku rodzin z dziećmi.

Grupa chce również, rozszerzenia od września programu gorących posiłków w szkołach, co miałoby obowiązywać w całej Irlandii.

Sojusz na rzecz Praw Dziecka proponuje jednocześnie, aby odżywianiem dzieci zająć się też w okresie wakacyjnym, co może rozwiązać problem głodu w okresie wolnym od zajęć szkolnych. W komentarzu do podniesienia przez rząd stawki dodatku „Back to School” grupa stwierdza, że to dobrze wydane pieniądze, ale kwota powinna być zwiększona także w roku przyszłym, a także w latach kolejnych, zgodnie z poziomem inflacji.

Children’s Rights Alliance postuluje też, aby w rodzinach z pracującym jednym rodzicem, obniżyć próg pracy tygodniowej z 19 do 15 godzin, co będzie zapewnieniem równości pomiędzy różnymi typami gospodarstw domowych.

Wcześniej podobny raport, ale odnoszący się do ogółu społeczeństwa przygotowało ESRI, które stwierdza, że ubóstwo w kraju będzie się pogłębiać i raczej należy wprowadzić więcej działań osłonowych.

Bogdan Feręc

Źr: NewsTalk

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kryzys może trwać
Nie będzie zniesien