Dajmy młodym głos – to oni będą żyli w świecie dotkniętym zmianami klimatycznymi

Kryzys klimatyczny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, odżywiania, rozwoju i przyszłości dzieci i młodzieży. Miliard młodych osób żyje w krajach wyjątkowo narażonych na jego skutki. Młodzi ludzie są kluczowi dla przeciwdziałania tym zmianom – będą żyli w świecie dotkniętym ich konsekwencjami, więc mają prawo uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących przyszłości.

Przed obchodzonym 12 sierpnia Międzynarodowym Dniem Młodzieży wskazujemy na konieczność podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, aby każde dziecko miało równe szanse na rozwój teraz i w przyszłości. Jednocześnie chcemy zaprosić młodych ludzi na całym świecie do aktywnego zabierania głosu i dzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami. Wszystkich zachęcamy, aby poświęcili trochę czasu na wysłuchanie tych opinii.

Aby stworzyć zrównoważoną przyszłość dla dzieci i młodzieży, potrzebne są zdecydowane zobowiązania w zakresie działań na rzecz klimatu. Młodzi ludzie są kluczowi dla aktywności w tym obszarze. Będą żyli w świecie dotkniętym konsekwencjami zmian klimatycznych i mają prawo uczestniczyć w procesach decyzyjnych dotyczących ich przyszłości. To oni mają wiedzę, wrażliwość i bardzo sensowne powody, aby w te działania aktywnie się włączać. Nie pozwólmy zmarnować tej energii i chęci zaangażowania

Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska

© UNICEF_UN0341609_Pinheiro

© UNICEF_UN0341609_Pinheiro

Obecnie ok. miliarda dzieci żyje w jednym z 33 krajów sklasyfikowanych jako wyjątkowo narażone na skutki kryzysu klimatycznego. Stoją w obliczu śmiertelnego zagrożenia łączącego liczne kryzysy środowiskowe z brakiem dostępu do wody i elementarnych usług sanitarnych, chociażby podstawowej opieki zdrowotnej czy możliwości edukacji. Co więcej, rozkład tych konsekwencji zmian klimatycznych jest głęboko niesprawiedliwy. Dzieci z krajów, które w najmniejszym stopniu do nich się przyczyniają, ponoszą ich najpoważniejsze konsekwencje.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez UNICEF, ponad 90 proc. młodych ludzi słyszało o zmianach klimatu, niewiele mniej ma świadomość, że są one spowodowane działalnością człowieka, a trzy czwarte martwi się rozwojem tej sytuacji. Wśród najważniejszych aspektów zmian klimatycznych 40 proc. młodych ludzi wskazało zanieczyszczenie środowiska, co piąty – wpływ na zdrowie ludzkie, podczas gdy inni wskazali na suszę (14 proc.) i niszczenie przyrody (12 proc.).

W tym roku chcemy wykorzystać obchodzony 12 sierpnia Międzynarodowy Dzień Młodzieży, aby podkreślić kluczową rolę, jaką młodzi ludzie odgrywają w dążeniu do świata zrównoważonego środowiskowo i przyjaznego dla klimatu, co ma kluczowe znaczenie dla reagowania na globalny kryzys klimatyczny. Chcemy zwrócić uwagę na ich proekologiczne umiejętności: wiedzę, wartości i postawy potrzebne do życia, rozwoju i wspierania zrównoważonego społeczeństwa chroniącego ograniczone zasoby.

© UNICEF_UN0363990_Merino

© UNICEF_UN0363990_Merino

Młodzi powinni mieć możliwość zabrania głosu i wywarcia pozytywnego wpływu na planetę poprzez zademonstrowanie swoich ekologicznych umiejętności i wiedzy na temat zmian klimatu, a także inspirowanie rówieśników i zachęcanie do podejmowania działań przyjaznych dla klimatu.

Więcej o zaangażowaniu młodych w działania na rzecz klimatu można przeczytać w artykule na stronie unicef.pl.

Fot. UNICEF POLSKA

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Raport pokazuje potr
Enea przekaże aktyw