Czy to odpowiednia Osobowość Polonijna Roku?

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Przeglądając strony internetowe, natknąłem się na znajomą twarz i przerywając scrollowanie, zauważyłem, „naszego własnego” konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii Pana Grzegorza Salę.

Przeczytałem też opis nominacji, a z tego wynika, iż Pan konsul Grzegorz Sala:

– … od lipca 2017 r. pełni funkcję Konsula RP w Dublinie, I radcy – kierownika Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Dublinie. Od 5 lat daje się poznać miejscowym środowiskom polonijnym z jak najlepszej strony, inspirując i biorąc aktywny udział w niezliczonej liczbie wydarzeń polonijnych na terenie całej Irlandii. Cechuje go duża otwartość, pozytywna energia i wysoki poziom empatii. Nie do przecenienia pozostaje prezentowana przez konsula dbałość o współpracę i utrzymywanie bliskich kontaktów z Polonią, jak również dyspozycyjność konsula we wszelkich sprawach i inicjatywach. Bardzo wspiera wydarzenia wzmacniające i konsolidujące Polonię w Irlandii, projekty pielęgnujące język polski, dbałość o historię i tradycję Polski poza granicami kraju. Organizuje  i wspiera projekty krzewiące patriotyczne postawy, m.in. we współpracy ze szkołami polonijnymi, których jest w Irlandii ok. 60 i do których uczęszcza ok. 6,5 tyś. polskich dzieci i młodzieży. We wrześniu 2020 r. język polski został też wprowadzony jako dodatkowy język do systemu nauki w irlandzkich szkołach średnich (j. polski można też zdawać na irlandzkiej maturze). Co jest ogromnym sukcesem i ukoronowaniem starań wielu lat, w tym konsula Sali. Konsul był inicjatorem i koordynatorem publikacji.

W pierwszej chwili nawet się ucieszyłem, bo darzę Pana konsula szacunkiem, a i wręcz doskonale oceniam jego pracę, jednak przyszła też refleksja, a ta kazała mi stwierdzić, że to jednak urzędnik państwowy i wykonuje swoje obowiązki służbowe.

No właśnie, obowiązki służbowe, czyli odpowiedzialny jest ze względu na wykonywaną pracę za wszystko to, co napisane zostało na facebookowej stronie Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej.

Z całym szacunkiem, na jaki zasługuje Pan konsul Sala, ale też w uznaniu Jego pracy, bo jest w mojej ocenie jednym z najlepszych urzędników państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jakich do tej pory poznałem, a i z ogromną radością powitałbym Pana konsula Salę na stanowisku ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Irlandii, nie widzę związku Jego pracy z osobowością roku.

Pan Grzegorz Sala, jako  I Radca, Konsul RP, Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii, nie robi przecież niczego innego, jak wykonuje swoją pracę, więc zachowuje się tak, jak tysiące i miliony osób na tej wyspie.

Przemyśleć należy też kryteria, jakimi kieruje się kapituła wyróżnienia Osobowość Polonijna Roku, w tym przypadku 2022, a i kto nominuje kandydatów, bo kiedyś może dojść do sytuacji, że pani z marketu dostanie wyróżnienie, gdyż szybko obsługuje klientów i wydaje się na tle innych kasjerek wybijającą osobowością, nawet w jakimś roku.

Nie będę oczywiście namawiał do odrzucenia nominacji przez Pana konsula, życzę również, aby wyróżnienie zostało nadane, ale cały czas będę pamiętał, że Pan konsul, jest urzędnikiem państwowym, dokładnie takim samym, jak pani w Revenue, chociaż inny jest szczebel oraz ranga, jaką reprezentuje Pan Konsul Grzegorz Sala.

Nie będę też mówił, że mam jakieś pretensje do Pana konsula, bo przecież ta nominacja została Jemu właśnie nadana, ale, czy tak powinno się dziać, że urzędnicy państwowi są wymieniani w gronie osobowości? Powstaje też pytanie, czy nie ma innych osób na irlandzkiej wyspie, które mogłyby pretendować do tego właśnie wyróżnienia? Jest przynajmniej kilkaset, a większość z nich znam, które swobodnie nazwać można osobowościami, animatorami i twórcami idei, wdrażają je w Irlandii od lat i pracują z własnej inicjatywy na rzecz tutejszej Polonii.

Gratuluję nominacji i życzę sukcesu, więc wyróżnienia. Jednocześnie namawiam do oddawania głosów (lajków) na Pana konsula Grzegorza Salę, bo to jednak cały czas „nasz” człowiek w Irlandii.

Bogdan Feręc

Zdj: Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Minister musi wyjaś
Tomasz Wybranowski r
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.