Czy minister zgodzi się na zwiększenie zasiłku na dziecko?

Rząd zaproponował, aby w tym roku zasiłek rodzinny został podwojony, co pomoże gospodarstwom domowy, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, ale na ten krok swoją zgodę wydać musi minister finansów Paschal Donohoe.

Obecnie minister rozważać ma tę propozycję, a pieniądze pochodzić mają z nadwyżki budżetowej w wysokości 5 mld €. Jak wynika z propozycji, wypłata zasiłku miałaby nastąpić w grudniu tego roku i wynieść 280 €. Aktualnie zasiłek, o którym mowa, wynosi 140 € miesięcznie, natomiast po decyzji rządu zwiększony ma zostać do 280 € na jedno dziecko, 560 € na dwoje dzieci i 840 € na trójkę lub więcej pociech.

O zwiększeniu kwoty zasiłku na dzieci rozmawiają teraz minister finansów Paschal Donohoe, wydatków i reform Michael McGrath oraz ochrony socjalnej Heather Humphreys.

Co ważne, zwiększona kwota zasiłku rodzinnego dotyczyć ma wszystkich rodzin z dziećmi, co oznacza, że byłaby wpisana do pakietu środków uniwersalnych, a pojawić się ma w przyszłorocznym budżecie, który opublikowany zostanie 27 września. O ile koalicja uzgodni zwiększenie kwoty zasiłku, ten wypłacony ma być przed świętami Bożego Narodzenia, chociaż nigdy nie zdarzyło się jeszcze, że ten zasiłek traktowany był, jako jednorazowa płatność nagła, która pojawiała się w okresach zwiększonych obciążeń finansowych dla rodzin. Tym razem miałoby stać się inaczej i jednorazowa wypłata nastąpi razem z wypłatą Christmas Bonus, jaką otrzymują osoby korzystające z pomocy socjalnej.

W propozycji wypłat zwiększonego zasiłku na dzieci pojawił się też pomysł, aby podwyższona kwota wypłacona została wyłącznie rodzinom o niskich dochodach, jednak takiego rozwiązania nie chce przyjąć Fine Gael i twierdzi, że zasiłek rodzinny musi być wyższy w tym roku dla wszystkich rodzin. Podobnie myśli Fianna Fáil, a odmienne zdanie prezentuje Partia Zielonych i chce, aby pomoc państwa była ukierunkowana na osoby najuboższe i o niższych dochodach.

Jeżeli płatność zostanie zatwierdzona, otrzyma ją ponad 632 000 rodzin, więc ok. 1,2 mln dzieci, a koszt dla państwa z tego tytułu wyniesie 170 mln €.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Strong army is key t
Zasiłki wzrosną dz