Ceny prądu są w Irlandii znacznie wyższe niż średnia UE

Jak wynika z najnowszych dany o opłatach za prąd i gaz, które opublikowane zostały w Household Energy Price Index, w Irlandii typowe gospodarstwo domowe płaci prawie 1000 € rocznie więcej, niż wynosi średnia unijna.

To oznacza, że typowy rachunek za prąd w Irlandii, jest też wyższy od średniej unijnej o 80%, a indeks tworzony jest na zlecenie regulatorów rynków energetycznych z Austrii i Węgier. W zestawieniu porównuje się ceny w 32 stolicach w całej Europie, w tym uwzględnia się ceny z Londynu.

Z najnowszej publikacji dowiemy się jednak, że Dublin ma najwyższe ceny za prąd ze wszystkich europejskich stolic, a w komunikacie prasowym możemy przeczytać:

Dublin i Londyn to najdroższe miasta w Europie dla gospodarstw domowych, a za nimi plasują się Praga, Ryga i Berlin.

Z indeksu wynika, iż w Irlandii koszt jednostki energii elektrycznej wynosi 47,12 centów za kWh, a gazu 16,22 centy. W obu przypadkach podawane są ceny brutto. W Londynie za kilowatogodzinę prądu zapłacić należy 44,01 euro centa, a za gaz 11,29 centów. W Polsce za kilowatogodzinę prądu płaci się 23,27 centów, natomiast za gaz mieszkańcy Warszawy płacą 7,26 euro centów. Najtańszy prąd i gaz są w Bułgarii, Norwegii i na Węgrzech, gdzie mieszkańcy stolic tych państw płacą odpowiednio 13,18 centów, 12,85 centów oraz 9,92 euro centy za kWh, a za gaz 7,36 w Bułgarii i 2,37 na Węgrzech. Dla Norwegii ceny gazu nie zostały podane.

Z prostych wyliczeń wynika, a biorąc pod uwagę wszystkie ceny prądu w europejskich stolicach, że unijna średnia wynosi obecnie 26,34 euro centa na kilowatogodzinę, za to w Irlandii płaci się za tę samą kilowatogodzinę prądu prawie dwa razy więcej.

Bogdan Feręc

Źr. Household Energy Price Index

Photo by NASA on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Presidential aide wa
W Irlandii znikają