Bacik z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie taoiseacha w referendum na temat równości

Liderka Partii Pracy i przewodnicząca Komisji ds. Równości Płci Ivana Bacik z zadowoleniem przyjęła oświadczenie An Taoiseacha o zobowiązaniu rządu do przeprowadzenia referendum w sprawie zaleceń 1-3 Zgromadzenia Obywatelskiego o równości płci w celu usunięcia seksistowskiego języka z Konstytucji uznają bardziej inkluzywną definicję rodziny i zapewnią docenienie opieki.

Poseł Bacik powiedziała:

– Z przyjemnością powitałam taoiseacha na bardzo konstruktywnym spotkaniu Komisji ds. Równości Płci w celu omówienia 45 zaleceń Zgromadzenia Obywatelskiego w sprawie równości płci. Zalecenia te stanowią plan zaradzenia nierównościom płci, które istnieją w społeczeństwie irlandzkim w obszarach takich jak edukacja, miejsce pracy, polityka i nasz system sądownictwa karnego. Premier musi odgrywać kluczową rolę w nadzorowaniu ich realizacji, dlatego z radością usłyszałam od niego, że rząd jest zdecydowany przeprowadzić referendum w sprawie zaleceń 1-3 Raportu Zgromadzenia Obywatelskiego. Chociaż sformułowanie proponowanej poprawki lub poprawek pozostaje do sfinalizowania, zmiany zaproponowane przez Zgromadzenie usunęłyby seksistowski język z artykułów, jaki się tam znajduje. Zmiany te są szczególnie ważne, ponieważ tekst Konstytucji odzwierciedla wartości naszego społeczeństwa i naszych instytucji państwowych. W nadchodzących miesiącach Komitet będzie pracował nad sfinalizowaniem tekstu naszego raportu końcowego i będzie kontynuował prace nad procesem prowadzącym do przeprowadzenia referendum w sprawie równości. Wzywam rząd do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że ​​referendum odbędzie się w 2023 roku.

Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Zdj: Image by Tumisu from Pixabay

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Rosja musi zostać o
Biden ostrzega przed