Pułapki świata mediów

Zagrożenia związane z telewizją i publicznym radiem, ale nie tylko nimi, bo i tzw. niezależnymi to najczęściej utrata niezależności, a także manipulacja informacją.

Publiczne radio i telewizja odgrywa ważną rolę w społeczeństwie, mając za zadanie dostarczać obiektywnych, rzetelnych i różnorodnych treści informacyjnych, kulturalnych, ale też edukacyjnych. Niemniej jednak istnieją pewne zagrożenia, które mogą wpływać na jej funkcjonowanie i mieć oddziaływanie społeczne. W tym felietonie przyjrzymy się tym zagrożeniom i ich potencjalnym konsekwencjom.

Jednym z głównych zagrożeń dla nadawców publicznych jest utrata niezależności, tak samo dzieje się w przypadku stacji komercyjnych i ta zamiast „niezależnych”, powinna stać się nazwą obiegową. Telewizja oraz publiczne radio powinno być wolne od politycznego i komercyjnego wpływu, aby móc dostarczać obiektywne i zrównoważone informacje. Jednakże, w niektórych przypadkach, rządy mogą próbować narzucić swoją narrację lub kontrolować media publiczne oraz prezentowane w nich treści. Dokładnie taki sam mechanizm dotyczy nadawców komercyjnych, gdyż tego rodzaju interwencje prowadzą do utraty wiarygodności i zaufania społecznego. Ważne jest, aby nadawcy publiczni mieli wystarczające zabezpieczenia prawne i instytucjonalne, które gwarantują jej niezależność i autonomię w podejmowaniu decyzji redaktorskich, co będzie swoistą ochroną przed wpływem politycznym, a w takim przypadku media publiczne, staną cię prawdziwie wolne.

Niestety w ostatnich latach, a może idźmy dalej, od chwili powstania mediów, nazwijmy je publicznymi, naciski władzy i wykorzystywanie przekaźników informacji stało się normą wykorzystywaną na dużą skalę. Wcześniej używano do tego filmu, czyli doskonałym przykładem będą kroniki filmowe, ale też wiele obrazów filmowych, które w odpowiedni sposób kierunkowały odbiorcę.

Manipulacja informacją to kolejne zagrożenie, z którym publiczni nadawcy muszą się mierzyć. Niezależnie od tego, czy wynika to z presji politycznej, czy z błędów redakcyjnych, manipulacja informacją prowadzi w konsekwencji do dezinformacji i utraty zaufania publicznego, a można chyba powiedzieć, że tego ostatniego doświadczamy obecnie. W czasach współczesnych, gdy media społecznościowe przekazują informacje w szybkim tempie, ważne jest, aby nadawcy publiczni byli odpowiedzialni za dostarczanie rzetelnych oraz sprawdzonych wiadomości. W przeciwnym razie ryzykuje się podział społeczeństwa i wzrost napięć społecznych, co widać w niektórych państwach, a ryzyko przeszło już chyba w stan permanentny.

Następnym z zagrożeń dla publicznego radia i telewizji jest rywalizacja z mediami komercyjnymi. W obliczu coraz większej konkurencji i zmieniających się modeli biznesowych telewizja i radio publiczne może napotkać i napotyka trudności finansowe. Bez odpowiedniego wsparcia i zasobów może być im trudno utrzymać wysoką jakość produkcji programów oraz zaspokajać różnorodne potrzeby i oczekiwania społeczne. Właściwe finansowanie mediów publicznych i zabezpieczenia prawne są tym samym kluczowe dla zapewnienia trwałości publicznej misji radia i telewizji.

Podsumowując, media publiczne stoją w obliczu różnorakich zagrożeń, które mogą wpływać na jej niezależność, co będzie przekładać się na utratę odbiorców.

Aktualnie, gdy technologia odgrywa kluczową rolę w naszym życiu, media społecznościowe stały się nieodłączną częścią codzienności milionów ludzi na całym świecie. Od momentu ich powstania, platformy takie jak Facebook, Twitter, Instagram czy YouTube zmieniły sposób, w jaki się komunikujemy, dzielimy się informacjami i budujemy relacje społeczne. W tym zakresie przyjrzyjmy się wpływowi mediów społecznościowych, korzyściom, jakie ze sobą niosą, oraz wyzwaniom, jakim my musimy stawić czoła w tej dynamicznie zmieniającej się przestrzeni medialnej internetowego nurtu.

Jednym z najważniejszych aspektów mediów społecznościowych jest ich zdolność do połączenia ludzi na całym świecie. Dzięki nim możemy nawiązywać kontakty z osobami, które mieszkają w odległych miejscach, dzielić się swoimi pasjami, poglądami i doświadczeniami. Platformy te stworzyły globalne społeczności, które umożliwiają nam poznawanie różnych kultur, tradycji i punktów widzenia. Ponadto, media społecznościowe dostarczają nam narzędzi do wyrażania swojej kreatywności i pasji poprzez udostępnianie zdjęć, filmów, muzyki czy tworzenie własnych treści.

Wartością, jaką oferują media społecznościowe, jest łatwy dostęp do informacji. Dzięki nim możemy być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami zarówno na poziomie lokalnym, jak i w ujęciu globalnym. Media społecznościowe stały się w związku z tym platformami, na których łatwo można znaleźć wiadomości, artykuły czy raporty na tematy z różnorodnych dziedzin życia. Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie informacje dostępne na mediach społecznościowych są wiarygodne. Konieczne jest wykorzystywanie umiejętności krytycznego myślenia i weryfikowania źródeł, aby uniknąć rozpowszechniania fałszywych informacji.

Media społecznościowe mają również duże znaczenie dla biznesu i marketingu. Dla przedsiębiorstw stanowią one platformę do promocji swoich produktów i usług, docierania do potencjalnych klientów oraz budowania marki. Reklamy i kampanie marketingowe na platformach społecznościowych mają ogromny zasięg i pozwalają dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Ponadto, media społecznościowe dają przedsiębiorstwom możliwość interakcji z klientami, otrzymywania opinii i informacji zwrotnych oraz budowania z nimi długoterminowych relacji.

Nie należy jednak zapominać, że jednym z najpoważniejszych zagrożeń ze strony mediów społecznościowych jest utrata prywatności. W tych właśnie często dzielimy się osobistymi informacjami, zdjęciami z naszego życia prywatnego i intymnymi chwilami. Niestety, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z konsekwencji takiego działania. Nasze dane osobowe mogą trafić w niepowołane ręce, a niewłaściwie zabezpieczone konta mogą stać się celem hakerów. Konieczne jest więc zachowanie ostrożności i dbanie o prywatność, chroniąc się m.in. silnymi hasłami, ograniczając dostęp do naszych prywatnych informacji i unikając udostępniania zbyt wielu szczegółów z naszego życia.

Innym niebezpieczeństwem są negatywne skutki dla zdrowia psychicznego. Media społecznościowe stwarzają pozorną rzeczywistość, w której każdy prezentuje swoje najlepsze oblicze. Widząc idealne zdjęcia i spektakularne sukcesy innych użytkowników internetowej sieci, łatwo popaść w poczucie niewystarczalności i zazdrość. Porównywanie siebie do innych może prowadzić do obniżonego poczucia własnej wartości, depresji i innych problemów zdrowotnych. Ważne jest zatem, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, często nie odzwierciedla rzeczywistości, a skupianie się na własnym rozwoju i szczęściu jest kluczowe.

Najpoważniejszym jednak zagrożeniem jest rozprzestrzenianie fałszywych informacji i dezinformacji, a często się zdarza, iż podchodzimy do różnego rodzaju treści bez ich najmniejszej choćby próby weryfikacji. Wszyscy zatem jesteśmy odpowiedzialni za to, co publikujemy w sieci, ponieważ mogą one wpływać na inne osoby, szczególnie młode, które nie nabyły jeszcze umiejętności odróżniania faktów od fikcji, choć przedstawionej w sposób realny. Nieprawdziwe wiadomości mogą prowadzić do paniki, wpływać na wyniki wyborów, a nawet stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, czy nawet na poziomie krajowym. Dlatego ważne jest, abyśmy byli krytyczni wobec informacji, które otrzymujemy, sprawdzali ich źródło i starali się udostępniać tylko sprawdzone i wiarygodne treści.

Nie można zapominać o uzależnieniu od mediów społecznościowych, a tym jest przede wszystkim ciągłe sprawdzanie powiadomień, śledzenie wpisów na platformach społecznościowych i odnoszenie się do otrzymanych treści, co na końcu tego dzieła zniszczenia prowadzi do utraty samodzielnego myślenia.

Bogdan Feręc

Photo by camilo jimenez on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: