W Irlandii będą dłuższe urlopy

Rząd zaproponował nowe ustawowe rozwiązania, które są częścią zmian systemowych, a będą miały wpływ na zwiększenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, przewiduje się w projekcie.

Zgodnie z nowym przepisem, jaki będzie wprowadzony, ustawodawca przewidział dłuższe przerwy na kamienie piersią, ale też nowe uprawnienia urlopowe. Prawo do przerw na karmienie piersią wydłużone zostanie z sześciu miesięcy, co stosowane jest obecnie do dwóch lat, co jest znacznym rozszerzeniem takiej możliwości, a rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie nowe prawo do bezpłatnego urlopu w celach medycznych.

O zmianach poinformował minister ds. dzieci, równości, niepełnosprawności, integracji i młodzieży Roderic O’Gorman, który stwierdził:

– Przedłużając przerwy na karmienie piersią do dwóch lat po urodzeniu dziecka, możemy wspierać kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim, aby mogły kontynuować karmienie piersią, zgodnie z najlepszymi praktykami z perspektywy zdrowia publicznego. Nowe prawo do urlopu w celu opieki medycznej zapewni rodzicom i opiekunom dostęp do elastycznej krótkoterminowej formy bezpłatnego urlopu, zapewniając pewność w trudnych chwilach, jeśli będą tego potrzebować.

Ustawa zmieni też brzmienie artykułu o przemocy domowej, bo i w takich przypadkach mają pojawić się dostępne dla ofiar przerwy w pracy, a oczekuje się, że przepisy w tym zakresie zatwierdzone zostaną do końca roku.

Nowe ustawodawstwo o równowadze życia prywatnego i pracy przewiduje również możliwość żądania pracy zdalnej lub przejścia na system mieszany, więc elastyczny.

Część przepisów wejdzie w życie całkiem szybko, a wymagana jest do tego finalizacja Kodeksu Postępowania Pracowniczego, co może zrobić Komisja ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC). Zmiany w Kodeksie przystosują obecne Prawo Pracy do wymagań ustawowych, przede wszystkim w związku z możliwością żądania pracy zdalnej i elastycznej, a to pracodawca będzie zobowiązany zapewnić, iż potrzeby firmy oraz pracowników, wzięte były pod uwagę w chwili oceny wniosku o pracę zdalną i hybrydową.

W przypadku łamania przepisów przez pracodawcę – pracownik będzie miał możliwość złożenia skargi do WRC, natomiast Komisja Stosunków Pracy tę rozpatrzy i będzie miała wszelkie uprawnienia, by decyzję pracodawcy zakwestionować.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Helena Lopes on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kiedy Irlandia będz
Pułapki świata med