Zdaniem eurodeputowanego Kellehera proponowane zmiany w unijnych przepisach bankowych mogą pomóc obniżyć irlandzkie stopy procentowe

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Eurodeputowany Fianna Fáil Billy Kelleher zwrócił się do irlandzkiego rządu z prośbą o wsparcie zmian unijnych przepisów bankowych, aby umożliwić irlandzkim bankom oferowanie niższych stóp procentowych dla kredytów hipotecznych i pożyczek w świetle zasygnalizowanej podwyżki stóp EBC w przyszłym miesiącu.Kelleher, jako członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON), przedstawił poprawki do rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych, które złagodziłyby wymogi stawiane irlandzkim bankom w zakresie utrzymywania wyższych wymogów kapitałowych niż stosują to inne banki w UE. Bardziej uciążliwe wymagania są częściowo odpowiedzią na działania podjęte przez wiele irlandzkich banków, aby pomóc rodzinom w utrzymaniu swoich domów, gdy nadszedł kryzys finansowy i wiele kredytów zostało niespłacanych.

Billy Kelleher stwierdził:

– Irlandzkie banki słusznie skłaniały się i proszone są przez rząd o oferowanie wysokiego poziomu wyrozumiałości i starały się współpracować z posiadaczami kredytów hipotecznych, aby znaleźć sposób na przywrócenie kredytu do stanu sprzed niespłacania zobowiązań. Minął już czas kryzysu bankowego w Irlandii, a mimo to irlandzkie banki nadal podlegają niezwykle restrykcyjnym wymogom kapitałowym w porównaniu z ich europejskimi odpowiednikami. Nie należy ich karać za reagowanie na pilną sytuację w czasie, gdy nie istniały jeszcze obecne wymogi ostrożnościowe, ani za okazywanie współczucia irlandzkim rodzinom. Niedawne badanie przeprowadzone przez Central Bank of Ireland (CBI) pokazuje, że wymogi kapitałowe irlandzkich banków detalicznych są dwukrotnie wyższe niż średnia UE (np. gęstość aktywów ważonych ryzykiem irlandzkich kredytów hipotecznych wyniosła 27% w porównaniu do średniej UE wynoszącej 13%). W efekcie oznacza to, że na każde 100 tys. jedynym sposobem, w jaki bank może sfinansować ten szkodliwy wymóg kapitałowy, jest naliczanie wyższych stóp procentowych. W kwietniu średnia stopa oprocentowania kredytu hipotecznego wynosiła 2,77%, podczas gdy średnia w strefie euro wynosiła 1,59%. W przypadku kredytu hipotecznego o wartości 300 000 euro w ciągu 30 lat, irlandzkich klientów kosztuje to dodatkowe 176 euro miesięcznie lub oszałamiające 63 000 euro w całym okresie spłaty hipoteki. Ed Sibley, zastępca gubernatora CBI, oszacował, że obecne przepisy dodają około 0,5% kosztów kredytu hipotecznego dla irlandzkich kredytobiorców. Podczas gdy inne kwestie wpływają na stopy procentowe, jest to znaczna część różnicy między irlandzkimi a średnimi stopami procentowymi. Jednym ze sposobów sprostania temu wyzwaniu jest przyjrzenie się, w jaki sposób brytyjski Urząd Regulacji Ostrożnościowych (PRA) postrzega i zajmuje się rozwiązaniami restrukturyzacyjnymi dla klientów, którzy przystąpili do długoterminowych programów restrukturyzacyjnych. Mówiąc najprościej, PRA zmieniło sposób, w jaki domyślnie rozliczali klientów. W tym tygodniu napisałem do rządu irlandzkiego, Banku Centralnego Irlandii i Komisji Europejskiej, prosząc o podjęcie działań w tej sprawie. Irlandzcy klienci muszą przestać być karani za błędy z przeszłości. Nasze banki są w dobrej kondycji finansowej i wprowadzają zmiany, a sugerowany przeze mnie charakter, może pomóc w wyrównaniu stóp procentowych w całej strefie euro.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Przejazd taksówką
High Court Dismisses
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.