Young people in Ireland likely to be first generation to be worse off than their parents

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Mary Lou McDonald and Michelle O’Neill extend sympathies to British Royal Family

Mary Lou McDonald and Michelle O’Neill have both extended sympathies to the British Royal Family on the death of Queen Elizabeth II.

Read Mary Lou’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/64263

Read Michelle’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/64262

Gabhann Mary Lou McDonald agus Michelle O’Neill comhbhrón le Teaghlach Ríoga Shasana

Rinne Mary Lou McDonald agus Michelle O’Neill beirt comhbhrón ó chroí le Teaghlach Ríoga Shasana ar bhás na Banríona Eilís II.

Léigh ráiteas Mary Lou anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/64263

Léigh ráiteas Michelle anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/64262

Young people in Ireland likely to be first generation to be worse off than their parents

Speaking at the University of San Francisco this week Mary Lou McDonald said young people today are likely to be the first generation in Ireland to be worse off than their parents. Locked out of opportunity, and locked out of homeownership. That’s not acceptable.

Each generation must have the chance to make it, and that principle will be the driving force behind Sinn Féin in government.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/fqThaVRF3s/

Is dóichí go mbeidh an mhuintir óg in Éirinn ar an gcéad ghlúin a bheidh níos measa as ná a tuismitheoirí

Agus í ag caint ag Ollscoil San Francisco an tseachtain seo dúirt Mary Lou McDonald gur dóichí go mbeidh an mhuintir óg in Éirinn ar an gcéad ghlúin a bheidh níos measa as ná a dtuismitheoirí. Níl deiseanna acu agus níl tithe acu. Níl sé seo inghlactha.

Caithfidh seans a thabhairt do gach glúin agus beidh an prionsabal seo taobh thiar de rialtas Shinn Féin.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/fqThaVRF3s/

New British Prime Minister must work to restore executive

Speaking this week as Liz Truss became the new British Prime Minister Michelle O’Neill said she must work to restore Executive and help tackle cost of living emergency.

Watch Michelle here: https://fb.watch/fpvIgz09_s/

Ní mór do Phríomhaire nua na Breataine a bheith ag obair chun an Feidhmeannas a chur ar bun arís

Dúirt Michelle O’Neill an tseachtain seo agus Liz Truss ainmnithe mar Phríomhaire nua na Breataine nach mór di a bheith ag obair chun an Feidhmeannas a chur ar bun arís. 

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/fpvIgz09_s/

Sinn Féin call for energy prices to be reduced and capped

Sinn Féin this week called for energy prices to be reduced and capped, in order to ease the burden of the cost of living crisis for workers and families. 

Pearse Doherty said other measures to be proposed by Sinn Féin include income-linked cost of living cash payments, and a once-off double payment of child benefit.

Watch Pearse here: https://fb.watch/fpvWvuU9LB/

Éilíonn Sinn Féin go laghdófaí praghsanna fuinnimh agus go gcuirfí uasteorainn orthu

D’iarr Sinn Féin an tseachtain seo go laghdófaí praghsanna fuinnimh agus go gcuirfí uasteorainn orthu, chun ualach na géarchéime maireachtála d’oibrithe agus do theaghlaigh a mhaolú. 

Dúirt Piaras Ó Dochartaigh go bhfuil costas ioncaim a bhaineann le híocaíochtaí airgid mhaireachtála i measc na mbeart eile atá le moladh ag Sinn Féin, agus íocaíocht dhúbailte aon uaire ar shochar leanaí.

Amharc ar Phiaras anseo: https://fb.watch/fpvWvuU9LB/

Student housing crisis forcing students out of education

Students are being forced out of third-level education through the Government’s failure to tackle the student housing crisis.

A recent Sinn Féin survey of students found that 66% are considering dropping out of college due to this crisis.

Students deserve better. There cannot be any more dithering from Government – Action is needed NOW!

Watch a clip from Rose Conway Walsh here: https://fb.watch/fpwNDVBi3v/

Géarchéim tithíochta do mhic léinn á mbrú as an gcóras oideachais

Tá mic léinn á mbrú as an gcóras oideachas tríú leibhéal trí theip an Rialtais dul i ngleic le géarchéim tithíochta na mac léinn.

Léirigh suirbhé a rinne Sinn Féin ar mhic léinn le déanaí go bhfuil 66% ag smaoineamh ar thitim amach as an gcoláiste mar gheall ar an ngéarchéim seo.

Tá níos fearr tuillte ag mic léinn. Ní féidir leis an Rialtas dul ar aghaidh leis an moilleadóireacht – Tá gá le gníomh ANOIS! 

Amharc ar an ngearrthóg ó Rose Conway Walsh anseo: https://fb.watch/fpwNDVBi3v/

Have you got your National Draw ticket yet?

Once again this year there will be four draws with a €5000 cash prize up for grabs in each draw.

A €10 ticket gets you into all four draws with the first one taking place on Saturday 26th of November and the subsequent draws taking place on 3rd of December, 10th of December and 18th of December.

Get your tickets for all four draws today by clicking the button below:

I want to buy a National Draw Ticket

An bhfuil ticéad agat don Chrannchur Náisiúnta s’againn go fóill?

Arís eile i mbliana beidh ceithre chrannchur le duais airgid €5000 ar fáil i ngach crannchur.

Le ticéad €10 beidh tú páirteach i ngach ceann de na ceithre chrannchur agus an chéad cheann ar siúl Dé Sathairn an 26 Samhain agus na crannchuir ina dhiaidh sin ar siúl ar an 3 Nollaig, an 10 Nollaig agus an 18 Nollaig.

Faigh do thicéid do gach ceithre chrannchur trí chliceáil ar an gcnaipe thíos:

Ba mhaith liom ticéad a cheannach

Government Housing Plan has failed

It has been one year since Minister Darragh O’Brien announced his housing plan. During this time, the housing crisis has continued to deteriorate.

This video outlines are the seven reasons why: https://fb.watch/fpAjirfOZf/

Theip ar Phlean Tithíochta an Rialtais

Tá sé bliain ó d’fhógair an tAire Darragh O’Brien a phlean tithíochta. Le linn an ama seo, chuaigh an ghéarchéim tithíochta in olcas. 

Léiríonn an físeán seo na seacht bhfáthanna atá leis seo: https://fb.watch/fpAjirfOZf/

Sinn Féin

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Radical Action Neede
Felieton sobotni Jan