Wskaźniki bezdomności stale rosną

W zeszłym miesiącu w miejscach zakwaterowania awaryjnego pojawiły się 152 osoby więcej, niż było to w sierpniu tego roku.

Z danych Departamentu Mieszkalnictwa wynika, że w Irlandii za osoby bezdomne uważa się obecnie 12 691 osób, w tym 1886 rodzin i 3895 dzieci.

Komentując dane, dyrektor wykonawczy Simon Communities Wayne Stanley wezwał do znacznego zwiększenia poziomu inwestycji w nadchodzącym budżecie, głównie w mieszkania dla bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością.

Wayne Stanley powiedział:

– Teraz należy skupić się na budżecie na 2024 rok, który zostanie ogłoszony 10 października. To kolejny przełomowy moment, który powie nam, w jaki sposób rząd planuje nadać priorytet mieszkalnictwu i bezdomności. Jeśli państwo ma wywiązać się ze swojego zobowiązania dotyczącego rozwiązania problemu bezdomności do 2030 r., nadszedł czas, aby naprawdę zmienić życie osób doświadczających bezdomności lub stojących w obliczu bezdomności. Budżet musi zapewnić znaczące inwestycje w zapobieganie bezdomności, zwiększyć fundusze, aby zapewnić utrzymanie i udoskonalenie usług wsparcia, a państwo musi szybko podjąć działania, aby zapewnić dostawę co najmniej 15 000 domów socjalnych każdego roku.

Dyrektor naczelny Depaul David Carroll powiedział natomiast, że liczby te podkreślają powagę kryzysu, który dotyka Irlandię. Już znacznie wcześniej pojawiały się sygnały, że z bezdomnością należy walczyć aktywnie, głównie poprzez zwiększanie ilości mieszkań socjalnych, czyli maksymalizowanie nakładów na ten cel.

David Carroll mówi:

– Depaul chce, aby zakwaterowanie tymczasowe było wykorzystywane w jak najmniejszym stopniu, ale obawiamy się, że sytuacja będzie się stopniowo pogarszać, jeśli w budżecie na kolejny rok nie zostaną przydzielone odpowiednie środki i zasoby. Bezdomność można rozwiązać, a budżet na 2024 rok jest niezwykle ważny dla osób przebywających tymczasowo lub na granicy bezdomności. Widzimy, jak tysiące gospodarstw domowych utknęły w systemie zakwaterowania tymczasowego, niestety w niektórych przypadkach przez lata. Ludzie cierpią z powodu braku ruchu i w październiku, należy tę kwestię potraktować priorytetowo.

Bogdan Feręc

Źr. NewsTalk

Photo by Travel-Cents on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Dla Irlandii Unia Eu
Niesłusznie zapłac