Niesłusznie zapłaciliśmy energetykom 100 mln €

Rząd i organ regulacyjny muszą uporać się z rosnącymi kosztami przesyłania prądu w sieci, uważa Sinn Féin.

Rzecznicy Sinn Féin ds. środowiska i klimatu poseł Darren O’Rourke i senator Lynn Boylan, którzy wezwali rząd i organ regulacyjny do pilnego zajęcia się stosunkowo wysokimi kosztami sieciowymi w Irlandii i zapewnienia przejrzystości w sektorze energetycznym.

Od 1 października koszty sieciowe wzrosną o 12%, co spowoduje wzrost krajowych rachunków za energię o 48 €, a wzrosty te kompensowane są teraz jedynie przez błąd związany z ponownym zbilansowaniem dużych odbiorców energii.

Darren O’Rourke – Sinn Féin

Poseł O’Rourke powiedział:

– Będzie to kolejny miażdżący cios wymierzony w zwykłych pracowników, rodziny i przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji, a opłata stała ponownie wzrośnie ze względu na wzrost opłat sieciowych. W decyzji ogłoszonej przez Komisję ds. Rozporządzenia w sprawie Usług Użyteczności Publicznej opłaty sieciowe mają wzrosnąć o 12% od 1 października 2023 r. do 1 października 2024 r. Opłaty sieciowe płacą dostawcy energii na rzecz ESB i Eirgrid w celu utrzymania sieci i włączania większej ilości odnawialnych źródeł energii do systemu w ramach realizacji planu działań w dziedzinie klimatu. Przenieśli je jednak na klientów końcowych poprzez opłatę stałą i przed ogłoszeniem tej podwyżki pokryli około jednej piątej rachunków. Chociaż całkowicie popieram inwestycje w naszą sieć i rozwój odnawialnych źródeł energii, jest to obciążenie, którego nie należy nieproporcjonalnie nakładać na barki zwykłych pracowników, rodzin i przedsiębiorstw znajdujących się pod silną presją. Co istotne, określenie stałej opłaty, którą nakładają na klientów, leży wyłącznie w gestii dostawców.  Szokujące jest to, że Komisja ds. Regulacji Usług Komunalnych (CRU) nie ma uprawnień, aby je regulować. Oznacza to, że dostawcy mogą ustalać opłaty stałe na poziomie, przy którym podwyżki opłat sieciowych będą miały absolutnie zerowy wpływ na ich wyniki finansowe. Krótko mówiąc, mogą przenieść całość na konsumentów. Ten brak regulacji jest nie do przyjęcia w kontekście ogromnych zysków dostawców energii zestawionych z niebotycznie wysokimi rachunkami za energię i tak już zdumiewająco wysokimi opłatami stałymi. Na przykład w Irlandii średnia opłata postojowa wynosi 300 € – czyli 300 € jest kosztem jeszcze przed włączeniem światła. Oprócz tego, że ceny energii elektrycznej w Irlandii należą do najwyższych w Europie, opłaty sieciowe w Irlandii są o 42% wyższe od średniej w UE. Co ważne, nie da się tego wytłumaczyć cenami paliw. Dlatego CRU i rząd muszą pilnie przeprowadzić audyt czynników wpływających na koszty sieciowe w Irlandii w porównaniu z innymi krajami UE. W przeciwnym razie ceny energii elektrycznej w Irlandii pozostaną wysokie. Sinn Féin wzywa również do pilnego przyjęcia naszego ustawodawstwa dającego CRU uprawnienia do regulowania opłat stałych. Opracowaliśmy także przepisy dające CRU uprawnienia do zajmowania się praktykami zabezpieczającymi i możliwymi przypadkami zachowań antykonkurencyjnych, a wreszcie do zajęcia się przystępnością cenową energii w kierunku swojej polityki. Zapewniłoby to bardzo potrzebną przejrzystość i odpowiedzialność na irlandzkim rynku energii. Zwykli pracownicy i rodziny nie mogą w dalszym ciągu wytrzymywać ciągłego wzrostu rachunków, podczas gdy rząd i organ regulacyjny po prostu siedzą i pozwalają, aby sprawy się rozwijały. Sinn Féin zapewniła narzędzia pozwalające zaradzić chaosowi na irlandzkim rynku energii. Najwyższy czas, żeby zaczęli nas słuchać.

Senator Boylan powiedziała natomiast:

– Przez dwanaście lat rząd polecał ESB pobieranie od gospodarstw domowych dodatkowych opłat w celu spłacenia rachunków dużych użytkowników energii – centrów danych, firm farmaceutycznych i innych zakładów przemysłowych. W trakcie tego procesu ESB obciążyła gospodarstwa domowe nadmiernymi opłatami o ponad 100 mln €, a obecnie CRU instruuje je, aby spłaciły gospodarstwa domowe. Niestety, zwrot pieniędzy jest ukryty w innych elementach rachunku, zamiast być pokazany bezpośrednio. Użytkownicy energii elektrycznej mają prawo znać dokładną kwotę, jaką są im winni oraz powód zwrotu pieniędzy. Ukrywanie zwrotów kosztów w ramach innych opłat może powodować zamieszanie i brak zaufania wśród klientów, co przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Brak przejrzystości wpędził nas w ten bałagan. Należy zapewnić odpowiednią odpowiedzialność za bałagan związany z dużymi użytkownikami energii. Dlatego piszemy do Komisji Klimatycznej Oireachtas, prosząc ESB i CRU o wyjaśnienie, jak do tego dopuszczono i że nie powtórzy się to w przyszłości.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. Sinn Fein

Photo by Casey Horner on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: