Dla Irlandii Unia Europejska to kosztowna zabawa

Republika Irlandii od 2013 roku jest płatnikiem netto Unii Europejskiej, co oznacza, że wpłaca więcej, niż niej otrzymuje.

Ten wkład na funkcjonowanie unijnego molocha rośnie z każdym rokiem, a w ubiegłym Skarb Państwa przesłał do Brukseli 3,6 mld €. To jednak nie koniec ze wzrostem wpłat do unijnej kasy, ponieważ już w 2027 roku Dublin wysyłać będzie prawie 4,5 mld € rocznie. Informację przekazał irlandzki Departament Finansów, a wraz z Urzędem Kontrolera i Audytora Generalnego przeprowadzono badanie, jak wzrasta irlandzki wkład do UE.

Z 3,6 mld €, jakie w roku ubiegłym Irlandia wysłała do UE 2,6 mld €, stanowiły wpłaty z Dochodu Narodowego Brutto. 482 mln €, z ceł pobranych spoza UE, a także 323 mln € z pobranego podatku od towarów i usług VAT.

Od 2021 roku każde państwo unijne zobowiązane jest odprowadzić do unijnej kasy 80 centów za zebrane odpady, które nie są poddawane recyklingowi, a z tego uzbierała się kwota 197 mln €.

W 2021 roku ze Skarbu Unii Europejskiej Irlandia otrzymała natomiast 2,5 mld €, a pieniądze te przeznaczone zostały przede wszystkim na dopłaty rolnicze i rozwój obszarów wiejskich. W tym roku ponad 500 mln € wyspa otrzymała z UE na dostosowanie się do nowych przepisów związanych z brexitem.

Z tej kwoty ok. 70% trafiło na programy w Departamencie Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej, ale pieniądze trafiały także do Departamentu Edukacji Wyższej, Badań, Innowacji i Nauki.

Irlandii przyznano także 915 mln € na szereg projektów w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który utworzono, aby pomóc gospodarkom państw członkowskich wyjść z pandemii.

C&AG zauważa, że ​​Departament Finansów zobowiązał się do publikowania informacji na temat sposobu księgowania wkładów i wpływów Irlandii z UE, jednakże informacje te pojawiają się z dużym opóźnieniem. Najnowsza bardziej szczegółowa publikacja pochodzi więc z października 2022 r. i dotyczy roku budżetowego 2020 r., a nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do zrozumienia relacji finansowych Irlandii z UE.

Departament Finansów, któremu wytknięto te opóźnienia, zgodził się na przyspieszenie raportowania w przyszłości.

Bogdan Feręc

Źr. RTE

Photo by Stock Birken on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: