W sierpniu inflacja nieznacznie wzrosła

Central Statistics Office podał szacunkowy wskaźnik inflacji w Irlandii, a jak się okazuje, w porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny podniosły się o 0,5%.

Wynik inflacji zmierzono metodą HICP, czyli Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych, a oblicza się go na podstawie przeciętnego koszyka towarów i usług, który jest wypadkową wydatków wszystkich gospodarstw domowych. Wg CSO ceny wzrosły o 4,9% w ciągu 12 miesięcy poprzedzających sierpień.

Z tego wynika, że ​​ceny w ciągu miesiąca wzrosły w kraju o 0,5%, a dynamika roczna była wyższa niż lipcowa wynosząca 4,6%, ale była niższa od wskaźnika HICP dla strefy euro w zeszłym miesiącu o 0,7%.

Szacuje się, że ceny energii wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 5,1%, a w ciągu ostatniego miesiąca wzrosły o 3,4%. Ceny żywności pozostały niezmienione w okresie ostatniego miesiąca, jednak wzrosły o 7,7% w ujęciu rocznym.

Szacuje się również, że inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen energii i żywności nieprzetworzonej, wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 4,8%, natomiast koszty transportu wzrosły o 0,7% w miesiąc i spadły o 1,5% w ujęciu rocznym.

Oczekuje się, że jutro Eurostat opublikuje wstępne szacunki inflacji dla strefy euro za sierpień i, że będzie to uważnie obserwowane przed kolejnym posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego w sprawie ustalenia stóp procentowych, a to zaplanowano za dwa tygodnie.

HICP, jak wyjaśnia CSO, pozwala na porównanie inflacji w całej UE, chociaż istnieją pewne różnice między nim a Indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych i jest oficjalną miarą inflacji w Irlandii. Jedną z największych różnic jest wyłączenie ze wskaźnika HICP odsetek od kredytów hipotecznych, które wchodzą w skład wskaźnika CPI. Oprocentowanie kredytów hipotecznych wzrosło w związku z podwyżką stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Stąd też w ostatnich miesiącach wskaźnik CPI był wyższy od wskaźnika HICP.

Bogdan Feręc

Źr. CSO

Photo by Emil Kalibradov on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Zmieni się górna g
Poczta Polska urucho