TikTok ukarany grzywną

Irlandzki organ regulacyjny nałożył na właściciela TokToka wysoką grzywnę, a to wynika z braku odpowiedniej ochrony prywatności dzieci.

Irlandzki komisarz ds. ochrony prywatności uznał, TikTok nie chroni dzieci przed wzrokiem obcych i dorosłych. Komisarz stwierdził, że brak ochrony prywatności w tym serwisie społecznościowym, jest widoczny gołym okiem, a sam TikTok nie robi zbyt wiele, aby sytuację naprawić.

DPC uznało, że za takie postępowanie należy ukarać firmę TikTok karą w wysokości 345 milionów €, co ma ją zmusić do zmiany postępowania.

Urząd Komisarza Ochrony Prywatności w Irlandii odkrył jednocześnie, że TikTok stosował pewne wzorce, a te pozwalały na ograniczanie możliwości unikania przez użytkowników utraty prywatności, głównie podczas rejestracji i publikowania materiałów.

Kara nałożona przez irlandzki urząd na TikToka jest trzecią co do wysokości kar nakładanych na firmy technologiczne zajmujące się mediami społecznościowymi, a jest zgodna z taryfikatorem kar, jakie można nakładać w przypadku naruszenia postanowień RODO.

Do tej sprawy ustosunkował się TikTok i powiadomił w oświadczeniu, jakie skierował do DPC, iż jeszcze przed wydaniem orzeczenia dobrowolnie wprowadził zmiany i zastosował automatyzację w przypadku kont należących do użytkowników w wieku od 13 do 15 lat. Tym samym takie konta stają się prywatne oraz nie będą pojawiać się w ogólnych wynikach wyszukiwania.  

DPC prowadzi też osobne dochodzenie w celu sprawdzenia, czy TikTok przestrzega przepisów RODO w zakresie wysyłania informacji o użytkownikach do swojej firmy-matki w Chinach. W ramach tego dochodzenia projekt decyzji ma być przedstawiony do końca tego roku.

Na początku 2023 roku irlandzki organ regulacyjny nałoży kary łączne w wysokości prawie 2 miliardów euro na spółki zależne Meta, Facebook, Instagram i WhatsApp.

Bogdan Feręc

Źr. Independent

Photo by Solen Feyissa on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Coraz więcej osób
Prepay Power obniża