Coraz więcej osób zalega ze spłatami hipotek

Wg Banku Centralnego Irlandii ilość osób zgłaszających się po pomoc w spłacie kredytów hipotecznych gwałtownie wzrosła w ostatnich kilku miesiącach, a większość z nich ma problemy w spłacie miesięcznych zobowiązań.

Wzrost kredytobiorców z problemami w spłacie kredytów hipotecznych obserwowany był już w I kwartale tego roku, gdzie ilość osób szukających pomocy w spłacie zaciągniętych pożyczek wzrosła o prawie 3000, a kolejne miesiące pokazały, iż trend został utrzymany.

Eksperci ds. bankowości i kredytów są zdania, że taki wzrost utrzymywać się będzie również w najbliższych miesiącach, a wszystko spowodowane jest podnoszeniem stóp procentowych przez EBC.

Już teraz do doradców finansowych zgłasza się wielu kredytobiorców, którzy proszą o pomoc w zakresie rozwiązania ich problemów ze spłatą kredytów hipotecznych, bo nie są w stanie terminowo wnosić rat, a jednocześnie spodziewają się, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. W przypadku firmy zajmującej się upadłościami konsumenckimi IRS Ireland wzrost osób w trudnej sytuacji finansowej, a próbujących rozwiązać swoje problemy ze spłatą kredytów hipotecznych wynosi już 475% w porównaniu do roku poprzedniego.

Sytuacja kredytobiorców hipotecznych nie była również najlepsza w II kwartale roku, a jak podaje BCI, w kraju jest już 4% wszystkich zalegających ze spłatami rat kredytów, co stanowi kwotę 29 346 kredytobiorców. Natomiast ilość osób zalegających ze spłatą kredytu o trzy miesiące wzrosła w II kwartale tego roku o 2852 kredytobiorców.

Pożyczkodawcy zobowiązani zostali przez Bank Centralny Irlandii, aby reagować w przypadkach pojawiających się opóźnień i stosować wobec swoich wierzycieli odpowiednie kroki, które ułatwiać im będą spłatę zobowiązań, ale i proponowali odpowiednie do sytuacji programy usuwania zaległości.

W najgorszej sytuacji są obecnie klienci niebankowi, więc z kredytami w tzw. funduszach sępich, które stanowią 16% wszystkich zaciągniętych kredytów, a to w tych przypadkach w sądach pojawia się największa ilość spraw, jakie kierowane są na tę drogę postępowania, które w większości kończą się utratą domu.

Podobnie wypowiadają się organizacje społeczne pomagające kredytobiorcom, bo i one mówią, że w poprzednim półroczu znacznie większa ilość osób zgłaszała się do nich o pomoc. Jak dodają przedstawiciele tych organizacji, większość szukających pomocy i rozwiązania swoich problemów, wykorzystała już na spłatę kredytów hipotecznych wszystkie zgromadzone oszczędności i właściwie można ich nazwać bankrutami.

Bogdan Feręc

Źr. Independent

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
NATO is Poland’s s
TikTok ukarany grzyw