System emerytalny wymaga głębokiej modernizacji

Grupa ds. Strategii Podatkowej  ostrzegła Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, że o ile system emerytalny Irlandii nie zostanie zmodernizowany w stopniu wysokim, do 2071 roku powstanie w nim niedobór 335 mld €.

To z kolei przełoży się na stan finansów całego państwa i taką informację otrzymał już minister finansów Paschal Donohoe. Jak wiemy z informacji przekazanych przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, minister Donohoe powinien teraz nakreślić zmiany podatkowe, które uwzględniać będą potrzebę wzrostu nakładów na system emerytalny, ale jednocześnie zatrzymywać większą ilość osób starszych w aktywności zawodowej.

Inaczej dziać się ma, jeżeli kraj utrzyma wiek emerytalny na poziomie 66 lat, bo przy takim rozwiązaniu znacznie zwiększyć się powinien poziom odprowadzanych składek emerytalnych, zarówno przez pracowników, jak i pracodawców.

Urzędnicy z Tax Strategy Group doradzają ministrowi Donohoe, że ze względu na „szybko starzejące się” społeczeństwo kraju, należy wprowadzić zmiany podatkowe zachęcające do pozostania na rynku pracy na dłużej, aby zwiększyć liczbę starszych pracowników.

Prognozy Departamentu Finansów przewidują natomiast niedobór w kasie emerytalnej i wyniesie on ponad 2,3 mld euro w 2030 r., a do 2050 r. wzrośnie do 13 mld euro. Oczekuje się też, że przewidywane roczne niedobory będą stale rosnąć do około 21 mld euro w 2070 r. 

Grupa ds. Strategii Podatkowej  mówi jednak, że ​​niedobory te pogłębią się i pozostawią skumulowany deficyt w wysokości 335 mld euro do 2071 roku.

Początek formularza

Bogdan Feręc

Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Koszyk cen w irlandz
Nowe kanały w irlan