Są pieniądze dla gmin na budowę dróg na pograniczu polsko-słowackim

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dróg prowadzących do przejść granicznych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg Polska – Słowacja 2021–2027. W puli jest ponad 14 mln euro.

Rozpoczął się nabór wniosków na inwestycje drogowe, które znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzą bezpośrednio lub łączą się z drogami publicznymi prowadzącymi do przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją. Do rozdysponowania jest 14 044 018 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021–2027 obejmującego priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze.

„Wspierane są działania poprawiające dostępność dla transportu publicznego i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Realizowane elementy infrastruktury drogowej powinny poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo i płynność ruchu oraz przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego” – wskazano w ogłoszeniu naboru.

O dofinansowanie mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego z obszarów przygranicznych. Są to w województwie śląskim: podregion bielski i powiat pszczyński z podregionu tyskiego; w województwie małopolskim: podregiony oświęcimski, nowosądecki, nowotarski oraz powiat myślenicki z podregionu krakowskiego; w województwie podkarpackim: podregiony krośnieński i przemyski, powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie można uzyskać w wysokości od 500 tys. do 4 mln euro.

Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 31 października. W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i co najmniej jeden partner ze Słowacji. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Fot. EC – Audiovisual Service

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
W centrum uwagi znaj
W Poznaniu powstał

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!