Rząd zmieni politykę wizową?

Coraz więcej sektorów w Irlandii wskazuje, że ma problemy ze znalezieniem pracowników, a i rekordowo niskie bezrobocie wskazuje, iż tym zagadnieniem powinien zająć się gabinet Leo Varadkara.

Przede wszystkim sektor hotelarski i gastronomiczny zgłasza, że nie ma rąk do pracy, więc zaczął akcje lobbingowe, które doprowadzić mają do zajęcia się tą sprawą przez rząd, a w konsekwencji do zmiany lub modyfikacji wizowych programów pracowniczych. Sugeruje się gabinetowi, iż powinien uelastycznić politykę wizową i wydawać więcej pozwoleń na pracę dla osób spoza UE i EOG, co pozwoli na zwiększenie dostępnych na rynku pracowników.

Kolejną kwestią są same pozwolenia na pracę, bo powinno objąć to również pracowników sezonowych, ale i studentów, którzy mogą pracować określoną ilość godzin w tygodniu.

Jak przekonują pracodawcy z szeroko pojętego sektora turystycznego, pozwoli to na wzrost dostępnych pracowników, uzupełnienie braków kadrowych i zatrzymanie pracowników na dłuższy czas.

Minister stanu w Departamencie Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Neale Richmond prowadzi już przegląd kwalifikacji zawodów znajdujących się na liście braków pracowniczych, a ten zakończy się 18 sierpnia i w tym czasie minister przeprowadzić ma również konsultacje społeczne.

Lista jest dosyć obszerna, bo obejmuje wspomniane już sektory hotelarski i gastronomiczny, ale też zawody umysłowe, dla pracowników o wysokich kwalifikacjach, specjalistów, jacy potrzebni są dla sprawnego działania gospodarki. Na liście znajdują się też zawody związane z opieką medyczną, więc lekarze, pielęgniarki, pracownicy domów opieki i osoby wsparcia. Na liście znalazły się również zawody związane z utrzymaniem porządku i czystości oraz inni pracownicy fizyczni, w tym sektora ogrodniczego i rolnego.

W nieco innym kierunku w swoich apelach do rządu idą związki zawodowe i mówią, że w kraju powinno się poważnie podejść do płac pracowniczych, więc stawka minimalna powinna być znacznie podniesiona, ale też należy rozwiązać problem zakwaterowania. To jeden z czynników, jak dodają związkowcy, który istotnie wpływa na możliwość zatrudnienia i blokuje dostęp do irlandzkiego rynku pracy.

W 2022 roku Irlandia wydała prawie 40 000 pozwoleń na pracę dla osób spoza UE i EOG, a wydaje się, że w tym roku będzie ich znacznie więcej.

*

A po co wydawać kolejne pozwolenia, jak siłę roboczą w kraju mamy i liczy ona sobie prawie 90 000 osób. Za przywilej spokojnego bytu w Irlandii, formą podziękowania przez Ukraińców może być wykonywanie pracy na rzecz tutejszych przedsiębiorców. Wtedy problem braków kadrowych w wielu przypadkach zniknie.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Brudno, jak w Dublin
Znudzenie obiecankam