Rząd zawodzi osoby niepełnosprawne i musi zapewnić niezbędne usługi zastępcze

Rzeczniczka Sinn Féin ds. niepełnosprawności Pauline Tully powiedziała, że ​​rząd nie słucha osób niepełnosprawnych.

Przemawiając przed wnioskiem Sinn Féin, który będzie omawiany we wtorek w Dáil, powiedziała, że ​​nadszedł czas, aby rząd dał osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przerwę oraz zapewnił im niezbędne usługi wytchnienia, opiekę i wsparcie.

Posłanka Tully powiedziała:

– Rząd nie słucha osób niepełnosprawnych. Rząd zawodzi w ocenie potrzeb, usług i opieki. Im dłużej będą u władzy, tym będzie gorzej – czas na zmiany. Usługi wytchnienia i krótkich przerw odgrywają zasadniczą rolę we wspieraniu bliskich opiekunów i osób niepełnosprawnych, jednak trzy czwarte rodzin nie ma go w ogóle. Obecnie istnieje znaczny i rosnący poziom niezaspokojonych potrzeb w zakresie opieki zastępczej, przy czym mniej niż 5200 osób otrzymało usługę zastępczą w 2022 r., mimo że szacuje się, że 20 000 lub więcej osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością fizyczną i sensoryczną oraz autyzmem mieszka z rodziną. Skandalicznie mniej osób otrzymało usługi zastępcze w 2022 r. niż w 2018 r., kiedy ponad 6300 rodzin korzystało z opieki zastępczej. Wniosek Sinn Féin wzywa rząd do współpracy z zainteresowanymi stronami i usługodawcami z całego sektora w celu zaspokojenia ich pilnych potrzeb w zakresie siły roboczej i obiektów. Wzywa również rząd do wykorzystania całej istniejącej zdolności w sektorze w celu wsparcia ponownego otwierania zamkniętych ośrodków wytchnień, utrzymania istniejącej zdolności w sektorze i zapobiegania dalszym zamknięciom. Muszą również wdrożyć wieloletni plan strategiczny dotyczący siły roboczej, aby rozszerzyć usługi w celu zaspokojenia skrajnych poziomów niezaspokojonych potrzeb. Rząd musi zacząć słuchać osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Przyjęcie tych środków zapewniłoby osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom opiekę, usługi i wsparcie, których potrzebują.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Josh Appel on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Zbyt dużo osób tra
Gabinet nie radzi so