Zbyt dużo osób trafia do irlandzkich więzień

Wg pełniącego obowiązki ministra sprawiedliwości Simona Harrisa, w kraju zbyt dużo osób trafia do więzień za drobne przestępstwa.

Jak powiedział minister Harris, Sądy Rejonowe powinny trochę inaczej patrzeć na część spraw, więc korzystać z innych dostępnych opcji, które będą karami wychowawczymi, a i system penitencjarny, nie będzie wówczas tak obciążony, jak ma to miejsce obecnie. Minister zapewnił, że niezależnie od jego zdania na ten temat, rząd postara się zwiększyć pojemność zakładów karnych, aby poradzić sobie z ich przeludnieniem, co może oznaczać, iż potencjalnie powstanie przynajmniej jedno nowe więzienie.

Minister Harris powiedział również, że placówki penitencjarne przechodzić będą modernizacje, co też pozwoli na zwiększenie ich pojemności.

Simon Harris dodał, że nie jest jego wolą, aby przestępcy skazywani na najdłuższe wyroki, wypuszczani byli z więzień wcześniej, gdyż to uwolnić ma miejsce, a odbywali swoje wyroki do końca. Podobnie ma się dziać w przypadkach skazanych za zbrodnie, więc irlandzki system sądowo-penitencjarny, nadal będzie dla tych osób bardzo ostry.

Minister proponuje również, co jest omawiane w gronie prawników i służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w kraju, aby zwiększyć zakres kar za niektóre przestępstwa i zbrodnie, co z kolei jest wynikiem żądań, jakie pojawiały się w Irlandii. Wyższe kary mogłyby mieć zastosowanie do przestępców popełniających wykroczenia przeciwko dzieciom, w tym dla przestępców seksualnych, ale i zbrodni, a w takim przypadku powinno się ustalić minimalne kary i to sądy decydować mają, ile lat przestępca spędzi za kratami, więc po pierwsze wyznaczy minimalny okres pozbawiania wolności, a po drugie zadecyduje, kiedy skazany będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe.

To będzie leżeć w bezpośredniej gestii sądów, a będą one zobowiązane opierać się na wytycznych z Departamentu Sprawiedliwości.

Grupa zadaniowa w Departamencie ustali, jaki będzie minimalny okres odbywania zasądzonej kary dla poszczególnych przestępstw, ale ustali też minimalne okresy, po których przestępca będzie mógł wnioskować o przedterminowe zwolnienie.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Grant Durr on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Turcja utrzyma swój
Rząd zawodzi osoby