Rząd na drodze do pewnej katastrofy klimatycznej

Rzecznik Sinn Féin ds. działań na rzecz klimatu Darren O’Rourke wezwał rząd do pilnej zmiany taktyki w wysiłkach na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego. 

Przemawiając po opublikowaniu najnowszych prognoz Agencji Ochrony Środowiska (EPA), poseł z Meath East powiedział: 

– Irlandii nie powinno brakować celów w zakresie emisji. Mamy godny pozazdroszczenia dostęp do zasobów odnawialnych. Problem polega na tym, że mamy rząd, który nie jest w stanie nic zrobić. W każdej kwestii, od mieszkalnictwa, przez zdrowie, po emisje, mamy rząd, który wyznacza cele, których nie jest w stanie osiągnąć. Musimy być ambitni. Musimy mieć wykonalne plany redukcji emisji. Musimy też wspierać ludzi, aby odgrywali swoją rolę, tak jak chce tego zdecydowana większość ludzi. Problem polega na tym, że oprócz niepowodzeń w realizacji celów, ten rząd skupił się również na karaniu ludzi, których sytuacja finansowa uniemożliwia im modernizację domów lub przejście na samochody elektryczne, zamiast ułatwiać i umożliwiać ludziom dokonywanie tych zmian. Nie podejmując działań w celu rozprawienia się z superbogatymi, którzy powodują proporcjonalnie znacznie więcej emisji, niż przeciętny człowiek, w tym poprzez ciągłe korzystanie z prywatnych odrzutowców, stworzyli poczucie niesprawiedliwości, które podważa wysiłki na rzecz ograniczenia emisji. Najnowsze prognozy EPA przedstawiają bardzo niepokojący obraz. W trzecim roku naszego pierwszego budżetu węglowego nie jesteśmy na drodze do ograniczenia emisji o 51%, do których jesteśmy zobowiązani w kraju i 42%, do których jesteśmy prawnie zobowiązani na poziomie UE. Irlandia jest daleko w tyle tam, gdzie powinniśmy być. Nie radzimy sobie prawie na całej linii. Ten rząd musi przyznać, że ich plan się nie sprawdza, że ​​brakuje mu skali i ambicji do realizacji oraz że pilnie potrzebne jest nowe podejście. W Sinn Féin jesteśmy gotowi wprowadzić zmiany, przeprowadzić prawdziwie sprawiedliwą transformację, która gwarantuje, że nikt nie zostanie pozostawiony w tyle, gdy podejmujemy stojące przed nami wyzwanie. Musimy szybko przyspieszyć nasze przejście na odnawialne źródła energii, aby uwolnić szansę, jaką Irlandia ma, aby stać się światowym liderem w tym sektorze. Istotne jest, aby korzyści były dzielone sprawiedliwie, a nie koncentrowane w rękach nielicznych. Ogromne opóźnienia w planowaniu zagrażają wszystkim projektom i musimy pilnie rozwiązać te problemy. Sinn Féin wezwała również do rewizji polityki dywidend naszych przedsiębiorstw półpaństwowych, aby zwiększyć poziom reinwestycji w energię odnawialną w tej dekadzie. Umożliwiłoby to przejęcie większej części i całkowitej nowej produkcji na zielonej energii, poprawę naszego bezpieczeństwa energetycznego i pozycjonowanie tych firm, aby zwracały podatnikom dywidendy z wytwarzania zielonej energii w przyszłości. Ten plan działania na rzecz klimatu zawiera dużo dodatkowych opłat dla kierowców, ale mało szczegółów, jeśli chodzi o większą liczbę autobusów, pociągów i tramwajów. Podnoszenie kosztów transportu nie działa, jeśli nie ma alternatyw. Zamiast priorytetowych inwestycji w zrównoważony transport, rząd nadał priorytet opłatom karnym. Alternatywny budżet Sinn Féin przewidywał w przyszłym roku zastrzyk w wysokości 200 milionów euro na transport publiczny, aby pomóc w zmniejszeniu emisji poprzez obniżenie opłat, inwestycje w nową infrastrukturę kolejową, przyspieszenie wprowadzania autobusów na obszarach wiejskich oraz uczynienie transportu publicznego bezpieczniejszym i bardziej dostępnym. Rządowy program modernizacji wymaga całkowitej przebudowy. Większość ludzi nie może sobie pozwolić na modernizację swojego domu. Rządowy plan tego nie uwzględnia. Jest społecznie regresywny, głęboko niesprawiedliwy oraz nieodpowiednio ukierunkowany i uregulowany. Ten rząd nie może traktować tego jak zwykłego biznesu i nie może z tego wyjść. Muszą pilnie zmienić taktykę. 

Opr: Bogdan Feręc

Źr. Sinn Fein

Photo by Karsten Würth on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Irlandia jest w rece
Gabinet rozbija się