Irlandia jest w recesji technicznej

Jeżeli jedyną miarą Irlandii byłoby PKB, czyli wskaźnik Produktu Krajowego Brutto, można by uznać, że w pierwszych trzech miesiącach roku kraj wszedł w tendencję spadkową i gospodarka zaczyna chylić się ku upadkowi.

Central Statistics Office podaje, że PKB kraju obniżyło się w I kwartale tego roku o 4,6%, co wynika z niższych wpływów z podatku od osób prawnych. W ostatnim kwartale ub. roku PKB Irlandii skurczyło się o 0,1%, chociaż pierwotnie szacowano, że będzie to 0,3%. Takie dane, więc z dwóch kolejnych kwartałów wskazują, że można zastosować wobec Irlandii określenie, iż weszła ona w recesję techniczną.

Nie oznacza to jeszcze niczego złego dla wyspy, chociaż jest sygnałem alarmowym, ale pomimo spadku PKB, Zmodyfikowany Popyt Krajowy wykazał wzrost o 2,7%. Wydatki osobiste w I kw. tego roku podniosły się dla towarów i usług o 1,7%, co również wskazuje, że kraj jest w dobrej kondycji gospodarczej.

Jak ocenia CSO, spadki PKB powodowane są głównie przez obniżenie wpływów ze zglobalizowanego przemysłu w Irlandii, a w tym zakresie ze spadkiem o 18,2%, w porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku. Na dobrym poziomie wskaźniki utrzymywały się w budownictwie, gdzie zanotowano wzrost o 12%, a w leśnictwie, rolnictwie i rybołówstwie wzrost był na poziomie 15,9%. Finanse i ubezpieczenia wzrosły o 8,3%, ale spadek widoczny jest w sektorze sztuki oraz rozrywki o 15,3%, a także w sektorach profesjonalistów, administracji i pomocniczych o 0,2%.

Obniżył się również o 8% Produkt Narodowy Brutto, a ten mierzy aktywność gospodarczą, więc i tu mieliśmy w pierwszym kwartale tego roku pewne zawirowania.

Dane skomentował minister finansów Michael McGrath, który powiedział, że za spadek PKB w pierwszych trzech miesiącach roku, odpowiedzialny jest niższy eksport, głównie ze zglobalizowanego sektora wielonarodowościowego. Minister podkreślił, że cieszyć może rosnący popyt krajowy, bo ten wspiera irlandzką gospodarkę na poziomie lokalnym, a i zwiększające się wydatki konsumpcyjne, w odłączeniu od inflacji wskazują, że mieszkańcy wyspy robią więcej zakupów na wyspie.

Minister McGrath jest przekonany, iż dynamika wzrostu zostanie zachowana w tym zakresie, a i zaczną rosnąć też inne wskaźniki, na co wskazywać mają prognozy na kolejne miesiące. Już drugi kwartał tego roku wskazywać na trend wznoszący PKB, napędzany przede wszystkim rosnącą stopą zatrudnienia, która dała najniższe w historii kraju bezrobocie.

Bogdan Feręc

Źr. RTE

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Lotnisko przeżyło
Rząd na drodze do p