Rząd budować ma zaufanie do sztucznej inteligencji

Dzisiaj rano minister ds. promocji handlu, regulacji cyfrowych i spółek Dara Calleary opublikował sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Narodowej Strategii Artificial Intelligence „AI – Here for Good”.

Jak podczas publikacji wyraził się minister Calleary, „zaistniała istotna potrzeba zdemistyfikowania i zbudowania zaufania do sztucznej inteligencji i budowy świadomości”. W ministerialnym raporcie podkreślono działania, jakie w tym zakresie były podejmowane, w tym powołanie irlandzkiego ambasadora ds. sztucznej inteligencji, utworzenie forum ds. wdrażania sztucznej inteligencji w przemyśle oraz utworzenie Centrum Innowacji Sztucznej Inteligencji. Utworzono również Narodowe Zgromadzenie Młodzieży ds. Sztucznej Inteligencji.

W raporcie znalazły się także ostrzeżenia, a te wskazują, iż możliwe są pewne komplikacje, także dla rządu, chociaż nie udało się do tej pory ich w całości przedstawić, gdyż niemożliwe jest, określenie skali problemów.

W dokumencie znalazł się następujący zapis:

– Prawdopodobnie będzie wiele nieprzewidywalnych wyzwań dla rządu wynikających z ciągłej ewolucji sztucznej inteligencji. Biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian w sektorze, zwłaszcza od czasu publicznego uruchomienia generatywnych modeli sztucznej inteligencji, istnieje potrzeba zapewnienia, aby wdrażanie narzędzi sztucznej inteligencji było bezpieczne, skoncentrowane na człowieku i etyczne.

Rząd podkreśla jednocześnie potrzebę dostępności „odpowiednich, niezależnych i wyważonych porad ekspertów”, a dodaje się w publikacji:

– Niezwykle ważne jest odtajnienie i zbudowanie zaufania do sztucznej inteligencji i jej świadomości oraz przygotowanie gruntu pod szersze zastosowanie technologii w naszym społeczeństwie i gospodarce. Tylko poprzez zaangażowanie się w tę technologię, w sposób skoncentrowany na człowieku i etyczny, możemy w pełni wykorzystać jej potencjał.

W raporcie napisano, że rząd uznaje, iż „tempo postępu jest szybkie”, a w ciągu ostatnich miesięcy „AI naprawdę weszła do publicznej świadomości i dyskursu” społecznego. Istnieją jednak obawy, zarówno te rzeczywiste, jak i te domniemane, i trzeba się nimi zająć, aby upewnić się, że nie straci się takiej okazji. Należy się również upewnić, że prowadzone są otwarte i świadome rozmowy na temat sztucznej inteligencji i całego jej potencjału. Niezwykle ważne jest jednocześnie, aby zbudować zaufanie i wyjaśnić działanie sztucznej inteligencji oraz podnieść świadomości jej istnienia.

W swoim porannym wystąpieniu minister Calleary powiedział, że konsumenckie narzędzia sztucznej inteligencji stały się już teraz „szeroko dostępne”, a dodał:

– Coraz większa ilość z nas zdaje sobie sprawę, że sztuczna inteligencja jest tu na dobre. Już teraz zmienia wiele aspektów i sposobów, w jaki pracujemy i żyjemy, i nadal będzie to robić. Patrząc w przyszłość, chcę mieć pewność, że utrzymamy naszą silną pozycję i będziemy gotowi na nowe wyzwania, a także możliwości, gdy tylko się pojawią.

Minister wraz z urzędnikami ze swojego departamentu poszukują aktualnie osób o odpowiednich kwalifikacjach, przede wszystkim ze środowiska akademickiego, biznesu, prawa, bezpieczeństwa, nauk społecznych, ekonomii i społeczeństwa obywatelskiego, które wyraziłyby zainteresowanie pracą w Radzie Doradczej ds. Sztucznej Inteligencji.

Rada zapewnić ma natomiast rządowi niezależne porady eksperckie na temat polityki w zakresie rozwoju i działania sztucznej inteligencji, ze szczególnym naciskiem na budowanie zaufania publicznego i promowanie rozwoju godnego zaufania, a skoncentrowanym na sztucznej inteligencji.

Kończąc prezentację, minister Calleary stwierdził:

– Żeby lepiej zrozumieć zagrożenia i zidentyfikować możliwości tej technologii, ustanawiam Radę Doradczą ds. Sztucznej Inteligencji, aby wspierała rząd w naszej pracy na rzecz budowy bardziej cyfrowego, zintegrowanego, integracyjnego oraz konkurencyjnego społeczeństwa i gospodarki.

Bogdan Feręc

Źr:Department of Trade Promotion, Digital and Company

Photo by Alex Knight on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Czy sztuczna intelig
„Czynsz w tej chwi