Pytania dotyczące żądania seksu od najemców muszą zostać dodane do badania sektora najmu

Residential Tenancy Bureau (RTB) musi dodać pytania dotyczące kwestii seksu za wynajęcie do swojej corocznej ankiety, aby ustalić prawdziwą skalę problemu, powiedział senator z Fine Gael.

Senator Tim Lombard stwierdził, że należy podjąć pilne działania w celu lepszego zrozumienia rozpowszechnienia seksu od wynajęcia w Irlandii po szokujących rewelacjach w programie RTE Investigates.

Tim lombard powiedział:

– Istnieje wyraźnie określona część społeczeństwa, w której seks za wynajęcie stał się uznaną częścią poszukiwania mieszkania i jest to całkowicie nie do przyjęcia; celem są najsłabsi najemcy.

Senator Lombard zasugerował wprowadzenie pytań ankietowych podobnych do tych stosowanych w rządowym wezwaniu dowodowym „Sex-for-rent”, które odbyło się w Wielkiej Brytanii między kwietniem a czerwcem tego roku, gdzie najemcy mogli zgłaszać swoje doświadczenia.

Zebrane dowody zostaną wykorzystane do rozważenia, czy obecne przepisy są wystarczająco daleko idące lub czy potrzebne są nowe przepisy w celu ochrony najsłabszych najemców.

Senator Lombard kontynuował:

– RTB, wprowadzając do swojej corocznej ankiety pytania dotyczące rozpowszechnienia seksu od wynajęcia w Irlandii, może również pomóc w usunięciu piętna związanego z propozycjami zgłaszania seksu za wynajęcie, ponieważ badanie w Wielkiej Brytanii umożliwiło ofiarom zgłaszanie swoich doświadczeń bez konieczności ujawniania ich tożsamości. W 2021 roku uznano, że coroczna ankieta RTB nie była odpowiednim sposobem na zebranie tych poufnych informacji, ponieważ ich ankieta jest przeprowadzana osobiście, więc włączenie ankiety online pomogłoby rozwiązać ten problem. Należy podjąć działania w celu powstrzymania drapieżnych właścicieli ziemskich, a gromadząc więcej dowodów w tej sprawie, można znaleźć lepsze rozwiązania tego problemu. Minister ds. mieszkalnictwa, samorządu lokalnego i dziedzictwa musi zbadać i znaleźć odpowiedni sposób, w jaki RTB może prowadzić te badania. Istniejące przepisy w tym zakresie poddawane są przeglądowi w Departamencie Sprawiedliwości i należy wykorzystać informacje oparte na dowodach, aby zapewnić wprowadzenie odpowiednich przepisów w celu rozwiązania tej nikczemnej praktyki.

Opr: Bogdan Feręc

Źr. Fine Gael

Photo by Evelyn Paris on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: