Podwyżki stóp procentowych, nie zatrzymały wzrostu cen domów

Jak wynika z opublikowanych właśnie danych Central Statistics Office, w lipcu ceny nieruchomości nadal rosły i to pomimo wprowadzania przez Europejski Bank Centralny wyższego oprocentowania kredytów hipotecznych.

W kraju wzrosty cen napędzane są jedna całkiem innym zjawiskiem, a za to uważa się niską podaż mieszkań i domów, ale też dużą ilością osób, które chcą kupić swój pierwszy dom. Dodatkowo wpływ na wzrosty cen mogą mieć programy pomocowe rządu, które wspierają przy zakupach pierwszego domu, co w połączeniu utrzymuje wzrosty cen nieruchomości na rynku kupna-sprzedaży.

Roczny wzrost cen nieruchomości w lipcu w Irlandii wyniósł 1,5%, a w porównaniu do czerwca o 0,3%.

Co ciekawe, w ujęciu rocznym, ceny nieruchomości mieszkalnych w Dublinie spadły o 1,4%, natomiast poza nim podniosły się o 3,8%. Dane CSO pokazują również, że spada ilość transakcji i było ich 4174, co oznacza, iż mniej o 6,1%, niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Średnia cena mieszkania w lipcu tego roku ustaliła się na poziomie 320 000 €, a najniższą zanotowaną była ta z Longford, która miała wartość 160 000 €. Najwięcej za dom żądano w Dún Laoghaire-Rathdown, gdzie najwyższa cena ustalona została przez sprzedającego na 630 000 €.

W kraju na wysokie i rosnące ceny mieszkań oraz domów, ale też na rosnące czynsze, wpływa zjawisko permanentnego braku nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych do zakupu, ale też brak takich na wynajem. Oznacza to, że do chwili, gdy na rynku nie pojawi się większa ilość domów dla nabywców, ale też tych przeznaczonych na wynajem, ceny nie będą się stabilizować i wykazywać mają stałą tendencję wzrostową.

Aktualne ceny nieruchomości mieszkalnych w Dublinie są już o 8,9% wyższe od szczytu przypadającego na 2007 rok, a w ujęciu krajowym przekroczyły ten o 3,6%. Ceny nieruchomości w całym kraju wzrosły też o 128,2% w stosunku do najniższego poziomu z początku 2013 r. Ceny nieruchomości mieszkalnych w Dublinie wzrosły natomiast o 125,5% w stosunku do najniższego poziomu z lutego 2012 r., podczas gdy ceny nieruchomości mieszkalnych w pozostałej części Irlandii są o 138,3% wyższe w porównaniu do najniższego poziomu z maja 2013 r.

Bogdan Feręc

Źr. Independent

Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: