PFR i Miasto Limanowa wybudują koszary Wojsk Obrony Terytorialnej

W Limanowej powstanie nowy obiekt ćwiczeniowo-szkoleniowy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Projekt zakłada współpracę w modelu Partnerstwa Publiczno-Publicznego pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Polskim Funduszem Rozwoju i Miastem Limanowa. Wartość inwestycji to ok. 100 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na IV kw. 2024 roku.

https://r.dcs.redcdn.pl/webcache/pap-embed/iframe/4mslTcS5.html

„W tym projekcie kluczowa jest współpraca z lokalną społecznością, taki model chcemy rozwijać także w innych rejonach kraju” – zapowiada Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Umowy na realizację inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Publicznego podpisali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Miasta Limanowa oraz spółki celowej LimWOT.

„Nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa, dlatego włączyliśmy się w finansowanie infrastruktury wojskowej. Dzięki zaangażowaniu miasta i finansowaniu PFR, wojsko już za dwa lata otrzyma gotowy obiekt szkoleniowo-ćwiczeniowy” – mówi Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Kompleks wojskowy powstanie na potrzeby 114. batalionu lekkiej piechoty, w ramach pododdziału 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, pseudonim „Niedźwiadek”. Strona wojskowa zakłada, że liczba żołnierzy stacjonujących w jednostce, będzie wynosić do 440 osób, w tym 390 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz 50 żołnierzy zawodowych. 

Kompleks obejmuje m.in.: budynek koszarowo-biurowy o powierzchni 8600 m2, garaż dla pojazdów wojskowych (1700 m2 powierzchni użytkowej) oraz pełną infrastrukturę. Całość zlokalizowana będzie na powierzchni ok. 12 ha. Szacowany koszt inwestycji ma wynieść ok. 100 mln zł. Prace budowalne mają ruszyć w styczniu 2023 r. Przekazanie obiektu Wojskom Obrony Terytorialnej planowane jest na koniec 2024 roku.

„Dostaniemy gotowe koszary wraz z częścią biurową i infrastrukturalną. Będziemy mogli natychmiast zacząć je użytkować, nie poświęcając czasu na inne zadania, np. budowlane. To doskonale wpisuje się w nasze zawołanie >>zawsze gotowi, zawsze blisko<<” – zauważa Maciej Klisz, generał brygady Wojska Polskiego, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Budowa koszarów to pierwsza inwestycja w Polsce zrealizowana w modelu Partnerstwa Publiczno-Publicznego. PFR bierze na siebie ciężar finansowania, a Limanowa odpowiada za zrealizowanie inwestycji na zasadach rynkowych. Po zakończeniu budowy, wojsko otrzyma obiekt gotowy „pod klucz”, zgodnie z wytycznymi. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić czas i zaangażowanie wojska oraz zmniejszyć obciążenie budżetu MON poprzez rozłożenie kosztu na 10 lat. 

„Koszary w Limanowej to projekt, który otwiera szereg możliwości współpracy instytucji publicznych. Wypracowane rozwiązania są skrojone na miarę zarówno partnera samorządowego, jak i rządowego. Elastyczna formuła Partnerstwa Publiczno-Publicznego umożliwia wykorzystanie tego modelu do realizacji kolejnych strategicznych inwestycji, nie tylko wojskowych” – zauważa Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
We Don't Want a Chan
Dziecko w brzuchu wi