Nowy system emerytalny uderzy po kieszeni wszystkie osoby na etatach

Przewiduje się, że wprowadzenie nowego systemu emerytalnego w Irlandii, będzie miało moc pogłębienia ubóstwa wśród niektórych pracowników, o czym mówi Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (ERSI).

Wszystko jednak zależeć będzie od wysokości zarobków, ponieważ zarabiający więcej, właściwie nie będą odczuwać odprowadzania składek do systemu, choć odprowadzać będą wyższe składki, natomiast stanie się to problemem dla zarabiających mniej. Do 2028 roku stawka PRSI wzrośnie więc dla wszystkich pracowników o 0,7 punktu procentowego i chociaż ci z wyższymi zarobkami płacić będą wyższe składki, mocniej wpływ zmian odczują osoby z niższymi wynagrodzeniami.

Mówi się też w opracowaniu, że przejście do nowego systemu odczuwać będą gospodarstwa domowe o dochodach średnich, bo i w tym przypadku nowa składka emerytalna, odciśnie się na ich dochodach. Uznano też, że dochód rozporządzalny statystycznego gospodarstwa domowego obniżyć się może za sprawą reformy systemu emerytalnego o 0,6% do 2028 roku, czyli średnio 5,40 € tygodniowo.

Jeżeli natomiast skutki zmian przełożyć na obie płcie, to mężczyźni stracić mogą w tym przypadku więcej, gdyż statystycznie ich zarobki są też wyższe. Dodatkowo udział mężczyzn w rynku pracy jest wyższy, co oznacza, że i oni płacić będą ogółem więcej do systemu.

O ile przyjrzeć się z kolei wyliczeniom, podniesienie składki PRSI o 0,7 punktu procentowego, da do 2028 roku Skarbowi Państwa dodatkowy dochód w kwocie 1,6 miliarda euro rocznie.

Autorka raportu i starsza specjalistka ds. badań w ESRI dr Karina Doorley mówi:

– Niektóre z większych reform PRSI zalecanych przez Komisję ds. Podatków i Opieki Społecznej oraz Komisję ds. Emerytur, takie jak zniesienie lub minimalizowanie zwolnień ze względu na wiek, lub źródło dochodu oraz zrównanie traktowania dochodów pracowników i osób samozatrudnionych, nie zostały uwzględnione w planie działania. Decydenci mogą rozważyć te propozycje, aby uniknąć nadmiernego zwiększania obciążeń dla osób najbardziej dotkniętych obecnym planem działania.

Następna z analiz ERSI dotyczy zysków i strat na reformie, w której  niedawno pojawiły się zmiany w sposobie obliczania uprawnień danej osoby, a uwzględniając czas spędzony poza rynkiem pracy na opiece nad innymi. ESRI ustaliło, że w przypadku 83% mężczyzn i 56% kobiet nie nastąpi zmiana w ich uprawnieniach do emerytury państwowej. Główną różnicą jest natomiast duży wzrost odsetka kobiet uprawnionych do maksymalnej stawki emerytury i wzrósł on z 54% do 75%.

Oba pełne raporty na temat PRSI i reformy emerytur składkowych zostaną opublikowane dzisiaj.

Bogdan Feręc

Źr. RTE

Photo by Centre for Ageing Better on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Szczur w chłodni i
Magdalena Boczarska: