Kongres Kraj  – Emigracja

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Rady Krajowej Pana Premiera Kowalczyka oraz Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego przesyłam w załączeniu zaproszenie do udziału w Kongresie Kraj   Emigracja, który zaplanowany jest na 3-6 września w Warszawie.

Będzie to wyjątkowa okazja do spotkania środowisk polskich i polonijnych oraz możliwość udziału w dyskusjach z przedstawicielami rządu, środowisk naukowych i biznesowych, o najważniejszych sprawach dotyczących polskiej racji stanu, bezpieczeństwa narodowego, sytuacji gospodarczej oraz tożsamości.  

Jesteśmy przekonani, że Państwa udział wzbogaci Kongres i wniesie wiele dobrego do zainicjowanych dyskusji. Nie do przecenienia wydaje się też możliwość bezpośrednich spotkań i tym samym odbudowania relacji, które po okresie pandemii zostały mocna zachwiane. 

Honorowy patronat nad Kongresem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Więcej informacji na temat Kongresu znajduje się na stronie http://www.wspolnotapolska.org.pl/kraj_emigracja2022/index.php  Na stronie znajduje się również  formularz zgłoszeniowy, który uprzejmie prosimy, aby wszyscy zainteresowani udziałem wypełnili. Po zakwalifikowaniu otrzymają Państwo potwierdzenie i szczegółowe informacje dotyczące programu i pobytu.

Łączę wyrazy szacunku

Anna Dąbrowska

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: