Kelleher z zadowoleniem przyjmuje proponowane przez EP zmniejszenie celów renowacji/ponownego zwilżania, ale wzywa do dalszych ulepszeń

Poseł do Parlamentu Europejskiego z Fianna Fáil Billy Kelleher powiedział, że zmiany wprowadzone w tekście ustawy Parlamentu Europejskiego dotyczącej odtwarzania przyrody, w szczególności dotyczące ponownego nawodnienia osuszonych torfowisk, stanowią poprawę, ale nadal muszą iść dalej, jeśli chcemy uniknąć osłabienia irlandzkiego sektora rolnego.


Kelleher komentował sprawę, gdy upubliczniono ostateczną wersję kompromisów Komisji ENVI. Głosowanie w Komisji nad tymi propozycjami odbędzie się w czwartek 15 czerwca, a jeśli zostaną przyjęte, wszyscy eurodeputowani przegłosują je w lipcu.

Billy Kelleher powiedział:


– Z zadowoleniem przyjmuję postępy poczynione w ciągu ostatniego tygodnia. Negocjatorzy ENVI zaakceptowali teraz, że ich pierwotne cele w zakresie odbudowy i ponownego nawodnienia osuszonych torfowisk rolniczych były zbyt ekstremalne. Obecnie powracają do pierwotnej propozycji Komisji: 

•             30% takich obszarów do 2030 r., z czego co najmniej [jedna czwarta] zostanie ponownie nawodniona

•             50% takich obszarów do 2040 r., z czego co najmniej [połowa] zostanie ponownie nawodniona

•             70% takich obszarów do 2050 r., z czego co najmniej [połowa] zostanie ponownie nawodniona


– Jest to oczywiście lepsze, ale z perspektywy Irlandii wciąż potrzebujemy większych postępów w osiąganiu tych samych celów, co cele irlandzkiego rządu i poparcia w Radzie Ministrów. Cele Komisji wymagałyby ponownego nawodnienia gruntów rolnych, nawet jeśli Irlandia w pełni wykorzysta ziemie Bord na Móna i Coillte. Z irlandzkiego punktu widzenia nie może to być przedmiotem dyskusji. Jako zastępca członka komisji ENVI zachowuję prawo do składania poprawek alternatywnych, odzwierciedlających cele Rady, kiedy w lipcu zostanie ona przedstawiona całemu Parlamentowi. Oczekuję i mam nadzieję, że wszyscy irlandzcy posłowie do PE poprą złożenie tych poprawek zgodnie z polityką rządu irlandzkiego. Oddzielnie napisałem do ministra ds. mieszkalnictwa Darragha O’Briena w sprawie możliwych kwestii planistycznych zawartych w ustawie o odtwarzaniu przyrody, a mianowicie zasady „zerowej utraty netto miejskich terenów zielonych”. Musimy mieć pewność, że nie wpłynie to na budowę domów w naszych miastach.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Światowy Dzień Śr
Halicki: po dwóch k