Jesteśmy w ostatnich dniach rozbioru – Mary Lou McDonald

Witamy w The Weekly Digest z Sinn Féin, gdzie przedstawiamy przedsmak pracy i kampanii, w które byliśmy zaangażowani w ciągu tygodnia.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

National Hunger Strike Commemoration 2022

The first year’s National Hunger Strike Commemoration since the Covid 19 Pandemic, will take place on Sunday, August 21st in Belfast.

Areas are asked to begin plans to mobilise for this commemoration now.

Comóradh Náisiúnta ar an Stailc Ocrais 2022

Beidh an chéad chomóradh ó bhí Paindéim Covid 19 ann i mbliana ar an Stailc Ocrais Dé Domhnaigh, 21 Lúnasa, i mBéal Feirste.

Iarrtar ar cheantair tosú ar phleananna chun an comóradh seo a eagrú anois.

We are in the dying days of partition – Mary Lou McDonald

Sinn Féin President Mary Lou McDonald TD spoke this week at a commemorative event in Dublin’s Pearse Centre to mark the 100th anniversary of the shelling of Republicans in the Four Courts by Free State forces.

„Ireland has changed and Ireland is changing. We are living in the dying days of partition. 

„North and South, we have a generation brimming with talent, potential and ambition.

„A generation that, with compassion, decency, and togetherness, is determined to realise the Ireland denied to our parents and our grandparents before us.

„A generation that will not settle for less. We strive again for the future that was promised.

„Liam Mellows believed that the Republic was a living, tangible thing.

„We are closer than ever before!”

Watch Mary Lou’s full speech here: https://fb.watch/dZhTbg4cAm/

Tá laethanta deiridh na críochdheighilte linn – Mary Lou McDonald

Labhair Uachtarán Shinn Féin Mary Lou McDonald TD an tseachtain seo ag ócáid chuimhneacháin in Ionad an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath, chun comóradh 100 bliain a dhéanamh ar ionsaí sliogán a rinne fórsaí an tSaorstáit ar Phoblachtánaigh ag na Ceithre Chúirteanna.

„Tá Éire athraithe agus tá Éire ag athrú. Tá laethanta deiridh na críochdheighilte linn. 

„Tá glúin againn atá lán de thallann, Thuaidh agus Theas, agus a bhfuil uaillmhian agus smaointe móra acu.

„Glúin atá, le comhbhá, le macántacht, agus le chéile, tiomanta d’Éirinn a chruthú, Éire nach raibh ag ár dtuismitheoirí ná seantuismitheoirí romhainn.

„Glúin nach nglacfaidh le haon rud eile. Táimid ar ár ndícheall arís ar son na todhchaí a gealladh dúinn.

„Chreid Liam Mellows gur rud beo, follasach ba ea an Phoblacht.

„Táimid níos cóngaraí ná riamh!”

Féach ar óráid iomlán Mary Lou anseo: https://fb.watch/dZhTbg4cAm/

Government signs off for the Summer as cost of living crisis escalates

The Government this week voted down Sinn Féin’s motion for an Emergency budget to help workers and families with the escalating cost of living crisis.

Speaking on The Tonight Show on Virgin Media One Sinn Féin’s Sorca Clarke said the message from Government is 'it’s going to get worse before it gets better. Anyway we’re off for the Summer, see you in October’.

Watch Sorcha here: https://fb.watch/dZgO35eRAc/

Glacann an Rialtas le sos an tsamhraidh agus an ghéarchéim chostais mhaireachtála ag dul in airde

I mbliana vótáil an Rialtas in éadan rún Shinn Féin chun buiséad éigeandála a thabhairt isteach chun cuidiú le hoibrithe agus le teaghlaigh dul i ngleic leis an chostas maireachtála atá ag dul in airde.

Agus í ag caint ar The Tonight Show ar Virgin Media One dúirt Sorca Clarke de chuid Shinn Féin gurb í an teachtaireacht ón Rialtas 'go rachaidh sé in olcas sula n-éireoidh sé níos fearr. Nach cuma, táimid ar shiúl don Samhradh, feicfimid i nDeireadh Fómhair sibh’.

Amharc ar Shorcha anseo: https://fb.watch/dZgO35eRAc/

Sinn Féin plan to cut back-to-school costs

Donnchadh Ó Laoghaire this week launched Sinn Féin’s plan to cut back-to-school costs to ensure families get a much-needed break from rising expenses.

No family should face the fear of being plunged into debt or struggling to get by just for sending a child to school.

Our package would make a big difference to families’ finances by putting money back in their pockets to help with back-to-school costs.

Read the proposals here: https://www.sinnfein.ie/contents/63925

Watch a clip from Donnchadh here: https://fb.watch/dZsMhzLIuk/

Tá sé beartaithe ag Sinn Féin na costais a bhaineann le filleadh ar scoil a ghearradh siar.

Sheol Donnchadh Ó Laoghaire plean Shinn Féin an tseachtain seo le gearradh siar ar chostais chun filleadh ar scoil chun a chinntiú go bhfaigheann teaghlaigh sos a bhfuil géarghá leis ó chostais ardaithe.

Níor cheart go mbeadh eagla ar theaghlach ar bith go n-imeodh siad i bhfiacha nó go mbeidh siad ag streachailt le dul i ngleic le leanbh a chur ar scoil.

Dhéanfadh ár bpacáiste difríocht mhór d’airgeadas teaghlaigh trí airgead a chur ar ais ina bpócaí chun cuidiú leis na costais chun pilleadh ar an scoil.

Léigh na moltaí anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/63925

Amharc ar ghearrthóg ó Dhonnchadh anseo: https://fb.watch/dyR5HC5PFB/

Homeless figures show Minister O’Brien is failing

Speaking in the Dáil this week Mary Lou McDonald called on Housing Minister Darragh O’Brien to outline an emergency plan setting out what measures he plans to put in place to halt and reverse the ever growing levels of homelessness.

She said the latest homeless figures show that the Minister has failed and is continuing to fail.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/dZhCYnU26G/

Léiríonn na figiúir maidir le daoine gan dídeán nach bhfuil ag éirí leis an Aire O’Brien

Agus í ag caint sa Dáil an tseachtain seo d’iarr Mary Lou McDonald ar an Aire Tithíochta Darragh O’Brienplean éigeandála a leagan amach ina bhfuil na bearta atá beartaithe aige a chur i bhfeidhm chun stop a chur leis na leibhéil easpa dídine atá ag dul i méid agus iad a athrú.

Dúirt sí go léiríonn na figiúir is déanaí gur theip ar an Aire agus nach bhfuil ag éirí leis fós.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/dZhCYnU26G/

Time for Truth Campaign

Sinn Féin this week stood in solidarity with the Time for Truth Campaign in opposition to the British Government’s 'Bill of Shame’.

The message from rallies held in Belfast, London, Dublin and Derry was clear: No Tory amnesty for state forces, it’s time for truth & justice

An Feachtas Am don Fhírinne

Sheas Sinn Féin i ndlúthpháirtíocht an tseachtain seo leis Feachtas Am don Fhírinne in éadan 'Bille of Shame’ Rialtas Shasana.

Ba léir an teachtaireacht ó slógaí a reáchtáladh i mBéal Feirste, Londain, Baile Átha Cliath agus Doire: Níor chóir go mbeadh ollmhaithiúnas ó na Tóraithe d’fhórsaí an stáit, tá sé in am don fhírinne agus don cheartas

DUP punishing workers and families by blocking formation of executive

Sinn Féin MP Chris Hazzard has said we need an Executive now, to take urgent action to put money in people’s pockets and fix our health service

He said the DUP are punishing workers and families by blocking the formation of an Executive.

Watch a short clip from Chris here: https://fb.watch/dZitfqKwsb/

DUP ag cur pionós ar oibrithe agus ar theaghlaigh trí bhac a chur ar an Fheidhmeannas

Dúirt Teachta Parlaiminte Shinn Féin Chris Hazzard go bhfuil Feidhmeannas de dhíth orainn anois, chun gníomhú go práinneach chun airgead a chur i bpócaí daoine agus chun an tseirbhís shláinte a chur ina ceart

Dúirt sé go bhfuil DUP ag cur pionós ar oibrithe agus ar theaghlaigh trí bhac a chur ar an Fheidhmeannas.

Amharc ar ghearrthóg ó Chris anseo: https://fb.watch/dZitfqKwsb/

Michelle O’Neill visits old family home in Cork

Michelle O’Neill this week visited her old family home in Cork where she was born.  She said her heart is in Tyrone but Cork and her people will always have a special place in her heart as well.

Tugann Michelle O’Neill cuairt ar sheanbhaile an teaghlaigh i gCorcaigh

Thug Michelle O’Neill cuairt ar sheanbhaile an teaghlaigh i gCorcaigh, an áit ar rugadh í.  Deir sí go bhfuil a croí i dTír Eoghain ach go mbeidh áit speisialta ag muintir Chorcaigh ina croí go deo.

Second 2022 edition of An Phoblacht out now

The second issue of An Phoblacht for 2022 is on sale now!

In this issue;

– Editor Robbie Smyth sits down with Sinn Féin Leas Uachtaráin and First Minister Designate Michelle O’Neill MLA to discuss being First Minister, a record breaking election for Sinn Féin, meeting Boris Johnston and more. 

– Jim Gibney, Naoise Ó Cuilín and Emma McArdle give a deep analysis into the recent historic Assembly election results.


– Dream Dearg protest in Belfast attracts over 17,000 attendees.

– Claire Kerrane TD writes on the Government’s failures to tackle the spiralling Cost of Living crisis

Get your radical news today, order your copy of An Phoblacht here:

I want to buy An Phoblacht

Tá an dara heagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil anois

Tá an dara heagrán de An Phoblacht 2022 ar díol anois!

San eagrán seo;

– An tEagarthóir Robbie Smyth i mbun plé le Leas-Uachtarán Shinn Féin agus an An Chéad Aire Ainmnithe Michelle O’Neill MLA faoin ról mar Chéad Aire, torthaí toghcháin do Shinn Féin nárbh ann dóibh riamh, faoi bhualadh le Boris Johnston agus go leor eile. 

– Déanann Jim Gibney, Naoise Ó Cuilín agus Emma McArdle anailís dhomhain ar thorthaí stairiúla toghcháin an Tionóil le déanaí.


– Breis agus 17,000 i láthair ag agóid an Dream Dearg i mBéal Feirste.

– Scríobh Claire Kerrana, TD, faoi theip an Rialtais dul i ngleic le Géarchéim Chostais Mhaireachtála atá ag imeacht as smacht

Faigh cóip den nuacht radacach inniu, ordaigh cóip de An Phoblacht anseo:

I want to buy An Phoblacht

Ógra Shinn Féin launch new 25th anniversary range

Ógra Shinn Féin has launched a new 25th anniversary range on bourkesports.com/collections/osf25 
 

They have also released a new special 25th anniversary Jersey which you can view here: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

The password for the site is Ogra1997

Seolann Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain

Sheol Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain bourkesports.com/collections/osf25 

Tá Geirsí speisialta nua 25 bliain eisithe acu freisin agus is féidir leat amharc air anseo: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

Is é Ogra1997 pasfhocal an tsuímh.

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!
© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Prices Are Up- We Ne
Felieton sobotni Jan