Forum Gospodarcze TIME „Cyfrowa Dekada 2030 – Nowe Rozdanie”: stare problemy, otwartość i współpraca

W dniach 11-12 marca br. odbyło się zorganizowane już po raz 16. Forum Gospodarcze TIME (fgtime.pl), które jest miejscem ważnej debaty oraz konsultacji społecznych przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej, a także regulatorów z przedsiębiorcami związanymi z technologiami ICT.

W Forum, organizowanym przez środowiska gospodarcze działające na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej, udział wzięło kilkudziesięciu prelegentów i panelistów oraz 600 uczestników stacjonarnie i ponad 500 online reprezentujących instytucje centralne, izby i samorząd gospodarczy, uczelnie, liczne fundacje i stowarzyszenia. Podczas wielu specjalistycznych sesji, a także spotkań w mniejszych gronach oraz w trakcie ożywionych rozmów w kuluarach odnosili się oni do wiodącego tematu Forum – wyzwań „Cyfrowej Dekady 2030” i dochodzeniu do jej celów w nowych realiach politycznych naszego kraju. Strategiczny obszar tego wyzwania i środków do jego osiągnięcia przedstawił na rozpoczęciu Forum wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wskazywał na cyfryzację kraju jako:

„(…) konieczne zmiany horyzontalne i proces, którego autorami są zarówno nasi poprzednicy, jak i ich obecni i przyszli kontynuatorzy, Ważne, by były to działania prowadzone transparentnie i we współpracy wszystkich środowisk działających dla osiągnięcia uzgodnionych, społecznie akceptowanych w kraju i Unii Europejskiej celów”. 

Aspekt współpracy i otwartości na konsultacje był wielokrotnie przypominany także podczas kolejnych sesji, poświęconych wybranym, najważniejszym problemom podnoszonym przez nasze środowisko i branże – problemom regulacyjnym, inwestycyjnym, technologicznym, telekomunikacyjnym, energetycznym, klimatycznym, finansowym, medialnym, cyberbezpieczeństwa, z zakresu cyfrowych kompetencji i cyfrowej higieny, a nawet kosmicznych. Dominowało optymistyczne przekonanie, że również w odniesieniu do niektórych starych problemów, jak np. opóźnienie w akceptacji przez nasz kraj niektórych regulacji prawnych, a także tych zawsze istotnych jak dysponowanie odpowiednio dużymi środkami finansowymi, w otwartości do współpracy i faktycznego partnerstwa wszystkich stron leży klucz do zdynamizowania cyfryzacji w naszym kraju. Pierwszym sprawdzianem tych działań powinno być zapowiedziane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji przygotowanie przez resort do końca pierwszego półrocza zaktualizowanej strategii cyfryzacji Polski. Nowe – polityczne – rozdanie w zakresie informatyzacji kraju, wsparte merytorycznym wkładem tegorocznego Forum Gospodarczego TIME, ma szansę stać się faktem. 

Organizatorzy FGTIME 2024: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Źródło informacji: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
K. Gawkowski: Cyfryz
Marek Wróbel: skutk