Eutanazja doczeka się specjalnej komisji w Oireachtas

Prawo o możliwości wspomaganego umierania jest bardziej niż kontrowersyjne, a rządowe plany ustawy, jakie mogą się wkrótce pojawić, brać będą pod uwagę opinie wielu środowisk.

Posłowie i senatorowie uznali jednak, iż nadanie takiego prawa musi wiązać się z dogłębną analizą i powagą, na jaką zasługuje ta kwestia, więc zaproponowano powstanie specjalnej komisji złożonej z dziewięciu posłów i pięciu senatorów. Na tę propozycję przystały już obie izby irlandzkiego parlamentu, a skład komisji podany zostanie jeszcze w tym miesiącu, jak i ma ona być formalnie utworzona.

Zadaniem komisji będzie oprócz przeanalizowania rozwiązań prawnych, jakie obowiązują w innych państwach, skontrolowanie założeń i zgodności z Konstytucją Republiki Irlandii, ale komisja będzie mogła również proponować zmiany legislacyjne.

Obecnie zakłada się, że prace tej komisji potrwają do około września przyszłego roku, kiedy przedstawiony ma być raport, a w tym znajdą się wyniki pracy, wraz z wnioskami i rekomendacjami członków komisji.

W utworzonym na potrzeby komisji regulaminie zawarto stwierdzenia, iż pod uwagę należy wziąć „istotne względy wynikające z zapewnienia ustawowego prawa do udzielenia pomocy osobie w celu zakończenia życia oraz ustawowego prawa do otrzymania takiej pomocy”.

Propozycję utworzenia komisji Oireachtas do wspomaganego umierania z zadowoleniem przyjął jeden z proponujących zmiany w irlandzkim prawie, więc poseł Gino Kenny z People Before Profit, a powiedział:

– To bardzo ważny krok i kluczowe znaczenie ma rozpoczęcie przez Irlandię znaczącej i otwartej narodowej dyskusji na temat wspomaganego umierania oraz powołanie tego komitetu przed Bożym Narodzeniem.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Melanie from Pixabay 

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Irlandia przestanie
Schyłek jednorazowy