Europejskie samorządy zidentyfikują najlepsze i nieudane projekty w zakresie cyfryzacji

W ramach programu ESPON – badającego rozwój regionów Europy – uruchomiono ankietę, aby zebrać spostrzeżenia samorządów na temat ich wysiłków w zakresie cyfryzacji. Do udziału w ankiecie i do korzystania z jej wyników zaproszeni są również samorządowcy z całej Polski.

Zebrane w ramach ankiety ESPON dane mają dostarczyć lokalnym administracjom informacji na temat najlepszych praktyk, dając również wgląd w projekty, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wyniki ankiety mają też pomóc w kształtowaniu polityki krajowej i unijnej oraz programów wsparcia.

Badanie jest podstawą projektu DIGISER, który zajmuje się innowacjami cyfrowymi w zarządzaniu oraz w świadczeniu usług publicznych. Inicjatorzy badania wskazują, że obecnie istnieje bardzo niewiele porównywalnych danych na temat tego, jak miasta, miasteczka i obszary wiejskie w całej Europie radzą sobie z innowacjami cyfrowymi.

„Aby promować transformację cyfrową i zwiększać skalę innowacji cyfrowych w miastach oraz w społecznościach, musimy wiedzieć, co działa, a co nie, i dlaczego” – podkreślił koordynator projektu ESPON DIGISER Martin Gauk.

Gauk zauważył, że Unia Europejska przeznaczyła znaczne środki na przyspieszenie i skalowanie transformacji cyfrowej.

„Mając odpowiednie zrozumienie i informacje, miasta mogą wykorzystać wyniki tego badania jako argument za pozyskaniem wsparcia finansowego na swoje wysiłki związane z transformacją cyfrową” – ocenił.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) Europejskiego Komitetu Regionów Michael Murphy wyraził nadzieję, że badanie DIGISurvey zainspiruje procesy transformacji cyfrowej.

„Pandemia Covid-19 ujawniła podatność naszego społeczeństwa na nieprzewidziane wydarzenia. Niemniej jednak pokazała również, że ci, którzy wcześniej polegali na rozwiązaniach cyfrowych, mogli lepiej stawić czoła negatywnym skutkom szoku gospodarczego” – zaznaczył.

Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON) to program stosowanych badań naukowych, wspierający kształtowanie polityki rozwoju terytorialnego w Europie. Dostarcza porównywalne dane i ekspertyzy dotyczące trendów rozwojowych oraz wpływu wdrażania polityk publicznych na regiony i obszary europejskie.

LINK do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DIGIsurvey2021

Źródło informacji: PAP MediaRoom

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rzucaj palenie stopn
Czy na Bałtyku po