Dublin Airport może być zagrożony atakiem

Do tej pory utrzymywano, że Irlandia i jej infrastruktura komunikacyjna jest bezpieczna, ale nie musi to wynikać z dokumentów, jakie podobno przekazano ministrowi transportu.

Właśnie minister transporty, środowiska i energetyki Eamon Ryan otrzymał rzekomo ostrzeżenie, które przygotowane zostało przez Irlandzki Urząd Lotniczy (IAA), a w którym zwraca się uwagę, że port lotniczy w Dublinie, wcale nie musi być bezpieczny. W dokumencie pada potencjalnie stwierdzenie, iż nie można z całą pewnością uznać, że DAA jest wolne od zagrożeń, w tym terrorystycznych, ale dochodzenie w tej sprawie prowadzone jest wciąż przez IAA.

W ostatnich dniach zaczęto też mówić, iż poziom zagrożenia jest nieco wyższy, niż było to jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej, a chodzi tu o kwestie polityki międzynarodowej.

Co ciekawe, niektóre z doniesień prasowych wskazują, że to minister Ryan może być poniekąd odpowiedzialny za taki stan, jak twierdzi np. The Irish Mirror, jednak w tym przypadku mogą być to wyłącznie dywagacje gazety.

W tej sprawie nie ma ani jasności, ani nie ma odpowiedzi, bo zarówno Prokuratura Okręgowa, jak i DAA, odmawiają podania większej ilości informacji. DAA dodaje, że nie będzie komentować spraw związanych z bezpieczeństwem w zarządzanych przez siebie portach lotniczych w Dublinie i Cork. Władze DAA stwierdzają natomiast, iż przestrzegają zarówno norm, jak i „surowych wymogów bezpieczeństwa”, jakie mają zastosowanie do lotnisk międzynarodowych.

W oświadczeniu DAA, które prezentuje The Irish Mirror, czytamy:

– Nigdy nie komentujemy kwestii związanych z bezpieczeństwem z oczywistych powodów, biorąc pod uwagę, że ochrona lotnictwa ma na celu zapobieganie aktom bezprawnej ingerencji poprzez utrzymywanie niebezpiecznych przedmiotów, takich jak broń i materiały wybuchowe, z dala od samolotów. Nigdy nie komentujemy częstotliwości, charakteru ani ustaleń jakichkolwiek audytów lub dochodzeń z podobnych powodów, aby uniknąć dzielenia się danymi wywiadowczymi w takich sprawach w jakimkolwiek medium z tymi, którzy mogą dążyć do doprowadzenia do takich bezprawnych czynów. Lotnictwo jest jedną z najbardziej regulowanych gałęzi przemysłu na świecie. Lotnisko w Dublinie podlega regularnemu, niezależnemu, krajowemu i międzynarodowemu nadzorowi w zakresie przestrzegania przez nas rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa. DAA jest stale w pełni zaangażowana, aby zapewnić, że na lotnisku w Dublinie zawsze obowiązują odpowiednie standardy bezpieczeństwa.

*

To jest bezpiecznie, czy nie?

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Mirror

Photo Creative Commons Attribution 2.0 Chris Rycroft

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
W Revolucie taniej u
Obietnice, propozycj