Docelowo 15 € za godzinę pracy

Low Pay Commission zaleca, aby stawka minimalna za godzinę pracy wzrosła o 12%, więc wynosiła minimum 12,70 €.

To z kolei mocno zaniepokoiło pracodawców, którzy wezwali rząd, aby po wydaniu zgody na taką podwyżkę, wsparł ich z budżetu, gdyż część z nich, może wówczas znaleźć się w trudnej sytuacji. Znakomita większość pracodawców powiedziała również, że podniesienie stawki minimalnej o 12%, doprowadzi również do wzrostu kosztów prowadzenia działalności, więc i oni zmuszeni będą podnieść ceny na towary oraz świadczone usługi.

To zamknięty krąg mówią pracodawcy, bo tak wysoki wzrost wynagrodzeń, pociągnie za sobą wzrost cen, więc korzyści z tego będą niewielkie. Jedynie wsparcie rządowe może mieć moc sprawczą utrzymania kosztów na obecnym poziomie, co da też możliwość znacznego ograniczenie podwyżek cen.

Low Pay Commission zaleca również, aby do 2026 roku w Irlandii pojawiła się płaca minimalna na poziomie 60% średniej krajowej, a następnie płace minimalne wzrastały automatycznie, i byłyby wyrównywane do tego poziomu każdego roku.

Tym samym Komisja Niskich Płac zaproponowała, aby zastąpić płacę minimalną tzw. godziwą płacą, co przełoży się na poprawę warunków życia najmniej zarabiających.

IBEC, czyli organizacja reprezentująca pracodawców twierdzi, że akceptuje wprowadzenie płacy minimalnej w kraju, więc znika kolejna przeszkoda na drodze do jej wprowadzenia. Proponuje również, aby zmiany wprowadzane były stopniowo przez cztery najbliższe lata, więc pełna stawka zaczęłaby obowiązywać w 2027 roku.

Jeżeli stawka zapewniająca godziwą pracę miałaby zacząć obowiązywać już teraz, najniższa płaca godzinowa w kraju powinna w takim przypadku wynosić 13,10 €, ale w 2026 może ona wynosić już 15 € za godzinę pracy.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: