Kary za wprowadzanie w błąd

Minister sprawiedliwości Helen McEntee opublikowała nowe propozycje dotyczące reformy prawa w Irlandii, a te zakładają wprowadzenie kar za wprowadzanie w błąd.

Wg minister McEntee, osoby ubiegające się o darmową pomoc prawną, bardzo często ukrywały swoje prawdziwe dochody, co stanowiło już wcześniej naruszenie przepisów, ale nie było karane z dużą surowością. To jednak ma się zmienić i osoby, które dopuszczą się zatajenia swoich dochodów, aby uzyskać darmową pomoc prawną, odpowiadać będą za czyn karnie, za co grozić ma do sześciu miesięcy pozbawienia wolności lub grzywna w wysokości 4000 €.

Tylko w roku ubiegłym na pomoc prawną państwo wydało 81,20 mln €, a wszystko w sprawach karnych, co jest znacznym wzrostem do roku poprzedzającego pandemię.

Zmiany proponowane przez Departament Sprawiedliwości, dadzą również więcej uprawnień Radzie Pomocy Prawnej, a ta będzie miała znacznie większe kompetencje w określaniu skali pomocy, więc również oceny dochodów osób ubiegających się o wsparcie prawnika. Rada będzie mogła zdecydować, czy osoba ubiegająca się o pomoc prawną jest w stanie pokryć część własnych kosztów prawnych, czy też będzie to w pełni pokryte przez państwo.

Również sądy będą mogły decydować, czy osoba stająca przed obliczem Temidy, powinna mieć możliwość skorzystania z darmowej lub dofinansowanej pomocy prawnej, o ile dostarczy odpowiednich dowodów i wystąpi z takim wnioskiem.

Nowe przepisy mają więc być pomocne dla ofiar przestępstw, a tych często nie stać na wynajęcie prawnika, czy nawet możliwości uzyskania pomocy prawnej.

Nowe przepisy mają też rozszerzyć zakres pomocy i porad prawnych, jakich Rada Pomocy Prawnej będzie mogła udzielać ofiarom przestępstw.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Docelowo 15 € za g
Klęska rządu podcz