Czas zwołać Zgromadzenie Obywatelskie w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności w Irlandii

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Laburzystowski poseł z Cork East Seán Sherlock wezwał rząd do zwołania Zgromadzenia Obywatelskiego w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności w Irlandii.

Po ociąganiu się przez rząd na uzgadnianiu sektorowych celów klimatycznych, poseł Sherlock uznał, że rzeczywistość jest taka, że ​​należy ponownie przemyśleć sposób działania irlandzkiego sektora rolnictwa.

Poseł Sherlock powiedział:

– Partia Pracy stawia sprawę bardzo jasno, że każdy sektor będzie musiał odegrać sprawiedliwy udział w redukcji emisji, aby osiągnąć ogólną redukcję o 51% zapisaną w naszym prawodawstwie klimatycznym. Dowody są jasne, cięcia, których trzeba będzie dokonać w całym sektorze rolnictwa, będą musiały znajdować się na wyższym końcu proponowanej skali – bliżej 30% niż 22%. Nie jest to jednak wyzwanie nie do pokonania i nie powinniśmy się tego obawiać. Irlandia ma dumną historię i walczy o to, by postępować właściwie. Wiem, że sektor rolny nie jest inny. Podczas osiągania tych celów żaden sektor nie może odczuć, że cele są im narzucane. Kryzys związany z kosztami utrzymania wpływa również na rolników i potrzebujemy określonych programów wspierających rodziny rolników. Wielu z rolników zaciągnęło poważne długi, aby zwiększyć swoją produkcję, ale znajdują się pod poważną presją banków i spółdzielni, aby spłacić spłatę kapitału i uzyskać pożądane poziomy dostaw mleka. Jeden zły sezon na kiszonkę i wielu z tych ludzi pada na ziemię. Widzimy już dowody na to, że spółdzielnie zapewniają dostęp do usług psychologicznych i doradczych z powodu presji, pod jaką znajdują się rolnicy. Musimy przeprowadzić ogólnokrajową rozmowę na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość rolnictwa, aby wspólnie podjąć kolejne kroki, wolne od politycznego krótkowzroczności, Partia Pracy wzywa rząd do zwołania Zgromadzenia Obywatelskiego w sprawie przyszłości produkcji rolnej i żywnościowej w Irlandii. Takie zgromadzenie mogłoby rozważyć wszystko, od naszej strategii żywnościowej po innowacyjne i ekologiczne sposoby uprawy. Leśnictwo to wciąż kiepska sprawa i daleko nam do naszych celów w zakresie zalesiania. Nasz sposób pracy musi się zmienić, a rząd ma obowiązek zapewnić naszym społecznościom rolniczym sprawiedliwą transformację, aby obniżyć emisje i chronić źródła utrzymania. Oznacza to, że za sekwestrację węgla płaci się większej liczbie rolników. Podejście wolnorynkowe nie zapewni zrównoważonego rolnictwa i godziwych dochodów gospodarstw rolnych. Zgromadzenie Obywatelskie musi przyjrzeć się sposobom znajdowania rozwiązań tych wyzwań. Musimy zebrać wiele głosów ze strony organizacji pozarządowych, grup środowiskowych, przemysłu, biznesu, rolnictwa i grup reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. W przeszłości widzieliśmy korzyści z prowadzenia tych trudnych rozmów. Znaleźliśmy drogi do odpowiedzi na trudne pytania. Zebraliśmy korzyści z wzajemnego słuchania. W przyszłości jest tylko jedna możliwa gospodarka. To jest gospodarka, która działa na zasadzie neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Robiąc kolejny krok w realizacji tego celu, musimy zjednoczyć wszystkich. Zgromadzenie Obywatelskie w sprawie przyszłości rolnictwa w Irlandii osiągnęłoby to dla wszystkich.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Bezrobocie najniższ
Małpia ospa. Kiedy

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!