Zwiększenie możliwości rozwoju młodych kobiet, uchodźczyń i uchodźców na całym świecie poprzez edukację STEM i zrównoważony rozwój

Kobiety i dziewczęta, które chcą rozwijać swoją wiedzę w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, od dawna muszą stawiać czoło ogromnym wyzwaniom w obszarze, który tradycyjnie jest zdominowany przez mężczyzn. Jednocześnie ostatnie wydarzenia uwypukliły globalny problem rosnącej w ogromnym tempie populacji 89,3 milionów uchodźców, bezpaństwowców zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, z których prawie 27% to kobiety i dziewczęta poniżej 18 roku życia. Edukacja o międzynarodowym zasięgu, w szczególności wirtualna wymiana, jest rzadko wykorzystywana do rozwiązania takich problemów, chociaż może stanowić potężne narzędzie do rozszerzenia wachlarza możliwości dla marginalizowanych grup.

Pomoc młodym kobietom we wkroczeniu do świata STEM i zrównoważonego rozwoju

AFS Intercultural Programs, międzynarodowa organizacja non-profit znana ze swoich wymian międzykulturowych, od 2011 roku prowadzi programy finansowane przez bp na rzecz młodych ludzi w edukacji STEM. W 2021 roku dwie organizacje rozpoczęły realizację pięcioletniej inicjatywy, której celem jest przyznanie 5000 młodym ludziom stypendiów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności, przeciwdziałaniu dyskryminacji i wspieraniu młodych kobiet. Program AFS Global STEM Accelerator (Globalne Akceleratory STEM AFS), który wystartował w czerwcu 2022 r. jest programem wirtualnej wymiany z pełnym stypendium stworzonym, by dać 180 młodym kobietom z całego świata dostęp do edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, STEM (nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki – Science, Technology, Engineering and Math) i pozytywnego wpływu społecznego.

Zapewnienie uchodźczyniom i uchodźcom równego dostępu do edukacji

Kryzys migracyjny dotknął ponad 89,3 milionów ludzi na całym świecie, w tym milionów osób, które były zmuszone opuścić Syrię, Wenezuelę, Sudan i Birmę. Od lutego 2022 r. świat obserwuje miliony obywateli Ukrainy zmuszonych do ucieczki ze swoich domów.

Doraźna odpowiedź społeczeństwa na kryzysy migracyjne często skoncentrowana jest na spełnieniu pilnych potrzeb humanitarnych. Jednakże, edukacja jest podstawowym prawem człowieka, którego młodzi uchodźcy są często pozbawiani. Dotyka to w szczególności młodych uchodźczyń. Według UNHCR, jest to kluczowy element każdej międzynarodowej odpowiedzi na kryzys migracyjny.

Mając to na uwadze, AFS, przy wsparciu bp, zwiększyła liczbę stypendiów w celu zapewnienia, że młode uchodźczynie zostaną objęte programem AFS Global STEM Accelerator. Uznając potrzebę zapewnienia zasięgu programu w sposób przemyślany, AFS podjęła współpracę ze SPARK, międzynarodową organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju, obecną w 14 regionach na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej i Subsaharyjskiej. Od ponad 28 lat SPARK otwiera młodym ludziom drogę do zmiany ich przyszłości i zapewnia możliwości rozwoju młodzieży, w szczególności kobietom i uchodźcom w zakresie nauki i rozwoju własnej działalności gospodarczej w dotkniętych różnymi problemami społecznościach.

„Globalna edukacja obywatelska musi być dostępna dla każdego. Cieszymy się, że mogliśmy współpracować z bp i SPARK w celu zapewnienie lepszej dostępności programu dla młodych ludzi, którzy są często wykluczeni z dostępu do takich możliwości, a w rzeczywistości potrzebują ich najbardziej” – powiedział Daniel Obst, prezes i dyrektor generalny AFS.

Ponad 1000 zgłoszeń z 71 krajów

W ramach programu AFS Global STEM Accelerators wpłynęło 1 083 wnioski z 71 krajów całego świata, w tym zgłoszenia z Afganistanu, Ukrainy, Nigerii i od syryjskich uchodźczyń przebywających w Turcji. Zgłoszenia mogły nadsyłać młode kobiety (w wieku 15-17,5 lat) z całego świata, które mają silną motywację, by przyczynić się do wprowadzenia zmian w swoich społecznościach. Dodatkowo AFS przeznaczy 20% zabezpieczonych środków na stypendia dla uchodźczyń i dziewcząt z przemieszczonych społeczności, niezależnie czy musiały opuścić swoje domy z powodu wojny, aktów przemocy, czy klęski żywiołowej.

180 stypendiów przyznanych młodym kobietom z 61 krajów odzwierciedla różnorodność i włączenie społeczne, które chcą osiągnąć twórcy programu:

  • 20% stypendystek identyfikuje się jako uchodźczynie z przemieszczonych społeczności,
  • 82% stypendystek identyfikuje się jako osoby o kolorze skóry innym niż biały,
  • 51% stypendystek pochodzi z gospodarstw domowych o niskich dochodach,
  • 10% stypendystek będzie pierwszymi osobami w rodzinie, które mają szansę uzyskać wykształcenie średnie.

AFS i bp dostrzegają, że dostęp do technologii i łączności internetowej jest nierówny w różnych zakątkach świata i są przygotowane na spełnieniu tej potrzeby.

„Wspaniale jest obserwować tak duże zainteresowanie tych genialnych młodych kobiet – powiedział Kerry Dryburgh, wiceprezes wykonawczy ds. kadr i spraw socjalnych, bp. – Dzięki pasji do wprowadzania zmian i umiejętnościom, które zdobędą, są osobami, które przyczynią się do wprowadzenia zmian, jako liderki i innowatorki – życzymy im wszystkiego najlepszego na tej drodze”.

Słowa stypendystek są potwierdzeniem, że wirtualna wymiana jest skutecznym narzędziem do rozszerzenia dostępu do edukacji.

„Pochodzę z tradycyjnej społeczności Pasztunów, gdzie w mojej prowincji dziewczęta nie mają nawet prawa uczęszczać do szkoły. Nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami są widoczne w każdym zakątku mojego kraju. Wszystkie te wyzwania dają mi siłę do tworzenia mojej własnej tożsamości i wyróżnienia się na tle otoczenia. Udział w tym programie będzie pierwszym krokiem do osiągnięcia celu odkrywania świata i wywierania wpływu w zakresie poprawy sytuacji zrównoważonego społeczeństwa” – Harira z Afganistanu.

Co następnie czeka te młode kobiety?

Punktem kulminacyjnym programu AFS Global STEM Accelerators jest opracowanie przez stypendystki podsumowujących projektów i prezentacji, które oferują potencjalne rozwiązania wyzwań, które napotykamy na co dzień, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Uczestniczki otrzymują certyfikat Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (Certyfikat ogólnych kompetencji w zakresie wpływu społecznego na poziomie zaawansowanym), przyznawany przez AFS i Uniwersytet Pensylwanii oraz oficjalną opinię na temat ich projektów podsumowujących wydaną przez Penn’s Center for Social Impact Strategy. Edukację i opracowywanie projektów podsumowujących nadzoruje zróżnicowany zespół, w skład którego wchodzą wykwalifikowane facylitatorki z dziewięciu krajów.

Po zakończeniu programu, stypendystki otrzymają zaproszenie do dołączenia do światowej społeczności absolwentów AFS, która oferuje różnorodne możliwości udziału w mentoringu, szkoleniach ukierunkowanych na rozwój umiejętności, dyskusjach panelowych i dalsze możliwości rozwoju. Stypendystki również będą zaproszone do udziału w AFS Youth Assembly, międzynarodowym zgromadzeniu młodych ludzi, którzy aktywnie przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg 

Źródło: AFS Intercultural Programs

Źródło informacji: PR Newswire

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS: