Wiec przeciwko indoktrynacji LGBTQ

Irlandzka Partia Wolności organizuje dzisiaj w Dublinie wiec, na którym chce zaprotestować przeciwko propagowaniu ideologii LGBTQIA+.

Chodzi, jak podkreślają organizatorzy, o ochronę dzieci w wielu szkolnym, ale też zmianę podejścia do istoty sprawy w irlandzkim systemie szkolnictwa, więc utrwalenie podziału płciowego i przeciwstawienie się ideałom transpłciowości. Irlandzka Partia Wolności chce również przeciwstawiać się uchybieniom agencji państwowych w ochronie dzieci, gównie w kwestii wykorzystywania seksualnego.

Wiec w obronie niewinności dzieci został zapowiedziany przez przewodniczącego partii Hermanna Kelly’ego, który otwarcie sprzeciwiał się indoktrynacji dzieci w szkołach za pomocą tzw. ideologii „przebudzenia”, zwłaszcza ideologii transpłciowej.

Na początku tego roku ogłoszono, że wszystkie szkoły średnie w Irlandii będą intensywnie promować ideologię gender wśród nastolatków, a minister edukacji Norma Foley zignorowała obawy opinii publicznej, jakie pojawiły się w tej sprawie.

Przekaz Partii Wolności trafić ma również do irlandzkich szkół, które otrzymają wezwanie, aby nauka o seksualności, odbywała się zgodnie z kanonami ludzkiej biologii, więc mówiła o dwóch płciach, a nauczycieli będzie się namawiać, by nie zwracali się do uczniów w formie bezosobowej, a podkreślającej ich przynależność płciową.

Również edukacja seksualna w szkołach opierać ma się na odejściu od ideologii transpłciowej, a takie stwierdzenie zawarte zostało w materiałach Forum Edukacji Seksualnej, na osoby „miesiączkujące i niemiesiączkujące”.

Irlandzka Partia Wolności zorganizuje wiec dzisiaj pod Dublin’s Custom House, który rozpocznie się o odzienie 14:30, a na ten zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału i wyrażenia swojej opinii.

Bogdan Feręc

Źr: The Liberal

Photo by Isi Parente on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Rośnie presja na rz
Sztuczne mięso poja