Rząd musi interweniować na rynku energii

Rzecznik Sinn Féin ds. klimatu i energii Darren O’Rourke powiedział, że rząd nie robi wystarczająco dużo, aby pomóc walczącym pracownikom i rodzinom przytłoczonym kosztami energii.

Poseł przemawiał przed publikacją wwniosku Sinn Féin, który ma być przedmiotem debaty w Dáil w dzisiaj, a wzywa rząd do interwencji w celu obniżenia zdzierskich rachunków za energię.

Poseł O’Rourke powiedział:

– Gospodarstwa domowe walczą o utrzymanie głowy nad wodą, ponieważ rząd na każdym kroku przedkłada zyski firm energetycznych nad pracowników i rodziny. Średnie rachunki za gaz i prąd podwoiły się w ciągu ostatniego roku do tego stopnia, że ​​cena prądu jest tutaj najwyższa w Europie, a cena gazu zajmuje ósme miejsce pod względem ceny. Nie ma na to usprawiedliwienia. Hurtowe ceny gazu i energii elektrycznej znacząco spadły – energii elektrycznej o połowę – ale nie podjęto wysiłków, aby przenieść to na konsumentów. Gdy firmy energetyczne osiągają oszałamiające zyski, liczba osób żyjących w ubóstwie energetycznym podwoiła się w ciągu ostatniego roku, a w szczytowym momencie była to haniebny rekord 40%. Jeden na pięć irlandzkich domów zalega z rachunkami za gaz – z tych 679 000 osób, które polegają na gazie do ogrzewania swoich domów, 139 785 zalegało z opłatami na koniec grudnia, a do końca lutego liczba ta wzrosła do 152 276. Rząd może działać w celu ochrony krajowych konsumentów, ale zamiast tego nadal siedzi z założonymi rękami. Sinn Féin wzywa ich do wprowadzenia podatku od nieoczekiwanych zysków, który dotyczy superzysków firm energetycznych. Rząd musi również zapewnić gospodarstwom domowym pomoc finansową i pewność, obniżając krajowe ceny energii elektrycznej do poziomu sprzed inwazji na Ukrainę i ograniczając je do tego poziomu – tak jak to miało miejsce w Niemczech, Austrii i Holandii.  Muszą również odwrócić wzrost podatku od emisji dwutlenku węgla. Muszą wprowadzić nowe uprawnienia regulacyjne dla Komisji ds. Regulacji Usług Komunalnych, które upoważnią ją do radzenia sobie z przypadkami podważania cen i zapewnienia, że ​​ma ona do tego środki. To wszystko są rozsądne środki, które rząd może i musi wprowadzić, aby chronić walczące gospodarstwa domowe przed chciwym spekulowaniem.

Wniosek Sinn Féin można  przeczytać tutaj.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Raul Petri on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Przedsiębiorcy powi
Istnieją wyraźne d