Opłata za jednorazowe kubki dzieli koalicję

Minister środowiska Eamon Ryan zaczął naciskać na koalicjantów, aby wdrożyć opłatę za jednorazowe kubki na napoje gorące, z czym nie zgadza się Fine Gael.

Minister z Zielonych stwierdza, że to jednak duży problem dla Irlandii, gdyż tego typu opakowania tworzą ok. 2% wszystkich produkowanych w kraju śmieci, czyli ok. 14 000 ton rocznie. Odpowiadać to ma 730 milionom kubków kawy, jakie wypija się w Irlandii. Wg ministra Ryana, ilość kubków w przestrzeni publicznej można znacznie zmniejszyć, a należy wprowadzić opłatę w wysokości 20 centów za kubek, o ile kawa lub inne napoje podawane są w jednorazowych.

To jednak nie podoba się w Fine Gael, która jest w stałym kontakcie z przedstawicielami sektora kawiarnianego, a uważają oni, że to dodatkowy podatek i obciążenie dla konsumentów. Co istotne, w Fine Gael nie ma zgody, aby opłatę wprowadzać już teraz, a zmniejszyć ilość kubków proponuje się innymi sposobami. Chodzi głównie o akcje informacyjne i promowanie kubków wielokrotnego użytku, a jednocześnie ochronę firm przed ryzykiem upadku.

Istotne jest też, że jedna z największych firm produkujących jednorazowe opakowania stwierdziła, że takie rozwiązanie zastosowane w innych krajach, przyczyniło się do popadania w kłopoty, natomiast odpowiedzią na problem powinien się stać odpowiedni system recyklingu, nie zaś opłaty.

Producent Cup-Print stwierdza:

Portugalia i Szwecja należą do niektórych krajów, które zmieniły przepisy i zdecydowały się na umieszczenie progów zawartości plastiku na opakowaniach, zamiast nakładać opłaty na poszczególne kubki. Rada Miasta Vancouver zatwierdziła natomiast wniosek o uchylenie 25-centowej opłaty za kubki jednorazowego użytku wprowadzonej w styczniu 2022 r.

Jak wynika z dalszej części wypowiedzi, opłata nie zmieniła niczego w ilości produkowanych kubków papierowych, a te nie były odzyskiwane w większej ilości, ani nie było w tym żadnej korzyści dla producentów papieru.

Ministrowi Ryanowi zadano też pytania, dlaczego zacytował się tylko na „informacje o śmieciach”, jakie zebrane zostały przez wolontariuszy „zamiast solidnych i naukowo przeprowadzonych danych z Narodowego Systemu Monitorowania Zanieczyszczenia Śmieci, które zostały zlecone przez jego departament”? Poseł Carey zapytał również, czy kontrastujące wyniki danych z Narodowego Systemu Monitorowania Zanieczyszczenia Śmieci (NLPMS) zostały kiedykolwiek wzięte pod uwagę „i czy minister zobowiązałby się do uwzględnienia tych bardziej solidnych danych przy podejmowaniu przyszłych decyzji”?

Poseł Carey podkreślił, że nie sprzeciwia się jednoznacznie wprowadzeniu opłaty za kubki, ale powinno być to zrobione w rozsądny sposób. Inni członkowie Fine Gael powiedzieli natomiast: – Znowu to robią. Wszystko, co jest popularne wśród ludzi, którzy wstają wcześnie rano, aby iść do pracy, jak np. latte, oni są od razu przeciwko.

Kolejny z posłów Fine Gael dodał: – Zieloni nie mogą widzieć niczego, co podoba się ludziom, nie chcąc tego opodatkować.

W odpowiedzi minister środowiska powiedział:

– Przy wprowadzaniu reform środowiskowych brane są pod uwagę wszystkie istotne dane, w tym opłata za jednorazowe kubki na gorące napoje. Odpowiada to około 730 milionom filiżanek rocznie. Jest to całkowicie możliwe do uniknięcia marnotrawstwo i chcę zachęcić ludzi do zapobiegania temu, zachęcając ludzi do używania kubków wielokrotnego użytku. W 1999 r. mój departament ustanowił NLPMS, aby zapewnić ciągłą i obiektywną ocenę problemów związanych ze śmieciami w Irlandii oraz umożliwić władzom lokalnym zarządzanie zanieczyszczeniem śmieci w systematyczny, uporządkowany sposób. Od 2002 roku An Taisce przeprowadza również badania śmieci w naszych głównych miastach w imieniu Irish Business Against Litter (IBAL), a program ten odniósł ogromny sukces w zmianie czystości tych miast i miasteczek. W czerwcu 2022 r. IBAL poinformował, że chociaż nastąpił gwałtowny spadek liczby czarnych punktów zaśmiecania w całym kraju, częstość występowania zaśmiecania kubkami po kawie pozostaje wysoka. Wyniki NLPMS, opublikowane we wrześniu 2022 r., pokazują, że kubki odpowiadały za 1,7% całkowitego zanieczyszczenia śmieci w 2021 r., a pokrywki odpowiadały za kolejne 1,5%. Opłata z dużym prawdopodobieństwem zmniejszy zanieczyszczenie, bardziej palącym celem jest zmniejszenie ilości odpadów powodowanych przez kubki jednorazowego użytku.

Rzecznik ministra dodał, że nic nie zostało jeszcze przesądzone i rozmowy są w toku.

Bogdan Feręc

Źr: Business Plus

Photo by Takahiro Sakamoto on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rosyjski ambasador n
Argumenty za jednoś