Nowe reguły fiskalne muszą promować inwestycje i szanować suwerenność państw członkowskich

Rzecznik Sinn Féin ds. finansów Pearse Doherty odpowiedział na propozycje Komisji Europejskiej dotyczące europejskich reguł fiskalnych.

Przemawiając w tej sprawie poseł z Donegal powiedział:

– Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje zmiany reguł fiskalnych. Sinn Féin konsekwentnie uważa, że ​​reguły fiskalne nie spełniają swojego celu i wymagają radykalnej reformy. Ich konstrukcja wymaga od państw członkowskich konsolidacji podczas pogorszenia koniunktury gospodarczej; pogłębiającej się recesji, w tym zwiększającego się bezrobocia i szkodzą ożywieniu gospodarczemu. Cele, na których się opierały, były arbitralne i nieodpowiednie dla irlandzkiej gospodarki. Inwigilacja podważyła suwerenność państw członkowskich. Wymagane jest zastąpienie szkodliwych zasad elastycznymi standardami, które promują inwestycje w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy – od niedoborów mieszkaniowych i infrastrukturalnych po działania na rzecz klimatu i lepsze wyniki zdrowotne. To, co zaproponowała Komisja, to ulepszenie szkodliwych przepisów z przeszłości, ale jasne jest, że poprzednie propozycje zostały osłabione, aby udobruchać niemiecki rząd. Wiele kwestii, które Sinn Féin konsekwentnie i zdecydowanie argumentowała jako niewykonalne, zostało usuniętych. Jednakże, chociaż niektóre poziomy odniesienia, które nigdy nie były odpowiednie dla irlandzkiej gospodarki, zostały usunięte, nadal obowiązują arbitralne cele, które mogą zaszkodzić gospodarce, usługom i społeczeństwom państw członkowskich, które od nich odbiegają. Ponieważ wnioski przedstawiane są teraz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, niezwykle ważne jest, aby ostateczne przyjęte szanowały suwerenność państw członkowskich, porzucały nieudane zasady z przeszłości i pozwalały na inwestycje w wyzwania stojące przed naszą gospodarką i społeczeństwem.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Christian Lue on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Lotnisko ponownie mo
Każdy udział irlan