Niegdzie w UE nie zrobisz tak drogich zakupów

Według Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) z Irlandii, ta stała się już jakiś czas temu najdroższym krajem unijnym pod względem zakupów oraz drugim co do wielkości pod względem zanieczyszczeń.

Opracowanie Central Statistics Office dotyczy 2021 roku, a już wtedy wyspa była o 43,8% droższa podczas zakupów towarów i usług konsumpcyjnych, więc znacznie przekraczała średnią Unii Europejskiej, a tuż za Irlandią uplasowały się Dania i Luksemburg.

Co ciekawe, drożyzna w Irlandii nie jest procesem nowym, bo rozwija się od wielu lat i już w 2011 roku w Irlandii ceny towarów oraz usług konsumpcyjnych były wyższe od średniej we wszystkich krajach UE o 21,2%.

Dane z raportu CSO zatytułowanego „Measuring Ireland’s Progress 2021” pokazują również, że Irlandia była drugim najbardziej zanieczyszczającym państwem UE w 2020 r., zaraz po Luksemburgu. Emisja gazów cieplarnianych w Irlandii wyniosła w 2020 r., 11,6 ton na mieszkańca, w porównaniu ze średnią UE wynoszącą 7,4 ton. W 2020 r. emisja gazów cieplarnianych w Irlandii była więc o 6,1 proc. wyższa niż w 1990 r., podczas gdy w UE wskaźnik był o 31,9 proc. niższy.

Jeżeli chodzi o edukację i oczekiwaną długość życia, w porównaniu z naszymi sąsiadami z UE, to wyspa wypada znacznie lepiej, bo Irlandia miała najwyższą oczekiwaną długość życia wśród mężczyzn w 2020 r., co dało 80,8 lat, więc ponad trzy lata powyżej średniej UE wynoszącej 77,5. Oczekiwana długość życia kobiet w chwili urodzenia w Irlandii wynosiła 84,4 lat i była piątą najwyższą w UE, co oznacza nieco ponad rok więcej, niż średnia unijna wynosząca 83,2 lat. Francja miała najwyższą oczekiwaną długość życia kobiet w chwili urodzenia, podczas gdy Bułgaria najniższą.

Kraj uzyskał też największą liczbę absolwentów kierunków ścisłych, technicznych, inżynieryjnych i matematyki (Stem) w całym bloku w 2020 r., co równa się 39,9 na 1000 osób w wieku 20-29 lat.

W ciągu dekady do 2022 roku populacja Irlandii wzrosła o 10%, co stanowi trzeci najwyższy wskaźnik w UE po Malcie i Luksemburgu, gdzie liczba ludności wzrosła o ponad 20 procent. Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku wzrosła w latach 2012-2022 o 508%, z 4911 do 29 851 – podaje CSO, przy czym mieszkania stanowiły większość część tego wzrostu.

Irlandia miała też drugi najniższy wskaźnik rozwodów w UE w 2020 r., na poziomie 0,6% rozwodów na 1000 osób, co stanowi wynik znacznie poniżej średniej UE wynoszącej 1,6%.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by K. Mitch Hodge on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Pogłębia się kryz
Większość irlandz