Należy ustalić wysokość zasiłku dla ofiar przemocy domowej

Rzeczniczka Sinn Féin ds. dzieci Kathleen Funchion zaapelowała do ministra Roderica O’Gormana o wsparcie wezwań w celu zapewnienia ochrony ofiar przemocy domowej i ustalić dzienną stawkę zasiłku urlopowego z tytułu przemocy domowej na 100% wynagrodzenia pracownika.

Posłanka Funchion powiedziała:

– Wiemy, że wiele ofiar przemocy domowej doświadcza nadużyć finansowych w ramach przymusowej kontroli, której są poddawani.  Może to oznaczać ograniczony dostęp do majątku i oszczędności rodziny, a wielu z nich nie ma kontroli nad własnymi pieniędzmi. Często utrzymują się z bardzo napiętych budżetów. Nawet niewielka obniżka ich zwykłego wynagrodzenia może zaalarmować ich prześladowców. Wiele osób uzyskujących dostęp do urlopu w związku z przemocą domową zrobi to w czasie, gdy albo uciekają, albo planują ucieczkę od nadużyć w związku. Ten czas można wykorzystać na dostęp do pomocy prawnej i postępowania sądowego lub na relokację. Ich dochody i konta bankowe są w niektórych przypadkach monitorowane, a w niektórych przypadkach sprawcy mają pełną kontrolę nad ich wynagrodzeniem. Utrata dochodów w tym już trudnym, a w niektórych przypadkach niezwykle niebezpiecznym czasie, zwiększyłaby ryzyko dla ofiar. Opuszczenie osoby stosującej przemoc może wiązać się z dodatkowymi ograniczeniami finansowymi w postaci opłat prawnych, zakwaterowania i konieczności wymiany pozostawionych rzeczy. Jakiekolwiek zmniejszenie dochodów przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego. Napisałam do ministra i zachęcam innych do pisania, wyrażając głębokie przekonanie, że urlop z tytułu przemocy domowej powinien być płatny w wysokości 100% wynagrodzenia pracownika. To bez wątpienia najlepsze wsparcie dla takiego pracownika, w najprostszy możliwy sposób dla pracodawcy, przy bardzo skromnym obciążeniu finansowym dla pracodawcy/organizacji. Zdecydowanym stanowiskiem Sinn Fein jest to, że do 10 dni płatnego urlopu z tytułu przemocy domowej powinno być ustawowym rocznym uprawnieniem, niestety rządowa ustawa o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym i różnymi przepisami przewiduje tylko pięć dni urlopu w okresie 12 miesięcy. Jestem głęboko przekonana, że to był błąd, który nie może być spotęgowany przez wypłatę mniej niż 100% wynagrodzenia pracownika. Ważne jest, abyśmy nadal usuwali stygmatyzację przemocy domowej w Irlandii i oferowali kluczowe wsparcie ofiarom. Zaapelowałbym więc do ludzi, aby skontaktowali się z ministrem, który obecnie przygotowuje projekty rozporządzeń ministerialnych, aby określić dzienną stawkę wynagrodzenia za urlop z powodu przemocy w rodzinie, aby zażądali pełnego wynagrodzenia za urlop z powodu przemocy w rodzinie.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Photo by Mikhail Vasilyev on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Młodzież nie kupi
W Irlandii spadły c