Ministrowie Richmond i Calleary ogłaszają irlandzką mapę drogową dotyczącą standardów i zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie sztucznej inteligencji

Standaryzacja jest kluczem do zapewnienia odpowiedzialności i zaufania niezbędnych do zapewnienia komercyjnej i społecznej akceptacji sztucznej inteligencji.

W Irlandzkim Urzędzie ds. Standardów Narodowych (NSAI), Minister Stanu ds. Biznesu, Zatrudnienia i Handlu Detalicznego Neale Richmond oraz Minister Stanu ds. Promocji Handlu, Regulacji Cyfrowych i Spółek Dara Calleary przedstawili irlandzką mapę drogową standardów i gwarancji sztucznej inteligencji (AI).

Ta mapa drogowa jest kluczowym elementem irlandzkiej krajowej strategii AI, mającej na celu rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji z korzyścią dla irlandzkiego społeczeństwa i naszej gospodarki. Plan działania jest mocno zakorzeniony we wspieraniu wdrażania przez Irlandię unijnej ustawy o sztucznej inteligencji, która ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości sztucznej inteligencji w Irlandii, w całej UE, a nawet na całym świecie. Mapa drogowa została opracowana w wyniku procesu zaangażowania Top Team on Standards in AI.

Przemawiając podczas inauguracji minister Richmond powiedział:

Sztuczna inteligencja zmieni reguły gry w zakresie globalnej konkurencyjności i produktywności w nadchodzących dziesięcioleciach. Bardzo ważne jest, aby Irlandia wcześnie wprowadziła sztuczną inteligencję, ale musimy to zrobić w bezpieczny i etyczny sposób. Prawidłowo wykonana sztuczna inteligencja może przynieść Irlandii ogromne korzyści społeczne, gospodarcze i strategiczne. NSAI i ich Top Team on Standards for AI wykonali świetną pracę, dostarczając ten Standards and Assurance Roadmap, który odegra ważną rolę w dążeniu Irlandii do bycia światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Mapa drogowa nakreśla wyraźną ścieżkę rozszerzenia międzynarodowej roli Irlandii jako lidera w rozwoju standardów sztucznej inteligencji i będzie stanowić kluczową część naszych inicjatyw gotowości do pomyślnego wdrożenia unijnej ustawy o sztucznej inteligencji.

Minister Calleary dodał:

– Sztuczna inteligencja to potężna i szybko rozwijająca się technologia, która ma i nadal będzie mieć znaczący globalny wpływ. Tempo postępu jest szybkie i w ostatnich miesiącach było częścią szerszej publicznej dyskusji podkreślającej możliwości, ale także obawy. Jako rząd musimy zająć się tymi problemami, jednocześnie upewniając się, że jesteśmy gotowi wykorzystać szanse – z korzyścią dla przedsiębiorstw i dla dobra publicznego. Nasza krajowa strategia sztucznej inteligencji zapewnia ramy umożliwiające osiągnięcie tego celu, koncentrując się przede wszystkim na przejrzystej, etycznej sztucznej inteligencji, której sercem są ludzie. Mapa drogowa w zakresie standardów i zapewniania sztucznej inteligencji opracowana przez NSAI jest ważnym kamieniem milowym w ramach naszej strategii i postępów prac nad unijną ustawą o sztucznej inteligencji. Wyrażam uznanie dla przywództwa wykazanego przez NSAI w tej sprawie i z zadowoleniem przyjmuję udział i wkład najwyższego zespołu ze środowiska akademickiego, przemysłu i organów regulacyjnych. Standardy i certyfikacja są kluczowym elementem naszego ogólnego celu: godnej zaufania sztucznej inteligencji. Chcę, aby Irlandia była liderem w stosowaniu etycznej sztucznej inteligencji z korzyścią dla naszego społeczeństwa i gospodarki, a plan działania NSAI pomoże nam to osiągnąć.

Ważnym krokiem w zapewnieniu, że Irlandia przoduje w zmianach, celem planu działania jest wspieranie irlandzkich przedsiębiorstw i organizacji w bezpiecznym i etycznym przyjmowaniu sztucznej inteligencji poprzez wykorzystanie opublikowanych i opracowywanych standardów sztucznej inteligencji. Standaryzacja ma również kluczowe znaczenie dla wspierania nowych ogólnounijnych ram regulacyjnych dotyczących sztucznej inteligencji, aby zapewnić odpowiedzialność i zaufanie niezbędne do zapewnienia komercyjnej i społecznej akceptacji sztucznej inteligencji.

Proces Top Team on Standards for AI kierowany przez NSAI, obejmował współpracę z wiodącymi ekspertami AI z całej irlandzkiej społeczności AI, w tym przemysłu, środowisk akademickich, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i publicznego. W planie działania określono szereg działań wspierających wdrażanie aspektów dotyczących standardów i gwarancji w unijnej ustawie o sztucznej inteligencji, zapewniając Irlandii bezpieczne uwolnienie potencjału, jaki może zapewnić sztuczna inteligencja.

Dyrektor generalna NSAI Geraldine Larkin pochwaliła wysiłki zespołu i współpracowników NSAI, mówiąc:

– Standardy AI i ocena zgodności mają kluczowe znaczenie dla nowego europejskiego modelu regulacyjnego w zakresie sztucznej inteligencji i są kluczowymi narzędziami zapewniającymi przejrzystość irlandzkiemu przemysłowi oraz zapewnienie opinii publicznej w zakresie zgodności regulacyjnej z nadchodzącą ustawą UE o sztucznej inteligencji. Jak wskazano w niniejszym planie działania, NSAI ma do odegrania ważną rolę współpracując z rządem, agencjami, przemysłem irlandzkim i środowiskiem normalizacyjnym, przyczyniając się do gotowości Irlandii do pomyślnego wdrożenia ustawy. NSAI odgrywa również kluczową rolę we wspieraniu rozwoju irlandzkiego biznesu w obszarze pojawiających się technologii, jako agencja wsparcia biznesu we współpracy z Departamentem Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia. Chcę podziękować zespołowi NSAI, najlepszemu zespołowi ds. standardów w sztucznej inteligencji i wszystkim współpracownikom za ich wkład w rozwój tej mapy drogowej dotyczącej standardów i zapewniania sztucznej inteligencji. Jest to ważny dokument, który toruje Irlandii drogę do bycia liderem zmian.

Istniejące modele zapewniania bezpieczeństwa – audyty, programy certyfikacji, procesy akredytacji i oceny skutków – mogą stanowić część ekosystemu zapewniania AI. Irlandia, za pośrednictwem NSAI, aktywnie uczestniczy w międzynarodowej standaryzacji sztucznej inteligencji, angażując się w prace Podkomitetu 1 Wspólnego Komitetu Technicznego ds. AI ISO/IEC. Ponadto eksperci NSAI również aktywnie przyczyniają się do standaryzacji sztucznej inteligencji w UE poprzez prace CEN-CENELEC.

W Irlandii istnieje już dobrze rozwinięta wiedza specjalistyczna w zakresie standaryzacji sztucznej inteligencji, a kluczowym działaniem tego planu działania jest dalsze wspieranie i zwiększanie wpływu irlandzkich ekspertów ds. sztucznej inteligencji, interesariuszy i irlandzkiego przemysłu w opracowywaniu międzynarodowych standardów sztucznej inteligencji.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź  NSAI.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Departament Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia

Photo by Mojahid Mottakin on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Poseł Kelleher wzyw
Ministrowie Ryan i C