Ministrowie Ryan i Coveney ogłaszają zwiększone wsparcie dla biznesu w ramach programu fotowoltaicznego

Rząd zatwierdził 4 lipca poprawki do istniejącego programu mikrogeneracji poza domem, obsługiwanego przez Irlandzki Urząd ds. Energii i zostanie to zrealizowane poprzez wielopoziomowe dotacje na fotowoltaikę – dla instalacji o wielkości większej niż 6 kWp do mocy 1000 kWp (1 MW).

Nowa gama rozmiarów instalacji obejmie znaczną różnorodność firm, od małych lokalnych sklepów po duże zakłady produkcyjne. Będzie również dostępny dla budynków użyteczności publicznej, klubów sportowych i organizacji społecznych. Rozmiar instalacji 1000 kWp odpowiada około 2500 panelom fotowoltaicznym, które można umieścić na dachu dużej fabryki lub magazynu.

Wspólna propozycja Ministra Środowiska, Klimatu i Komunikacji oraz Ministra Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia przewiduje przekazanie środków z alokacji na Tymczasowy Program Wsparcia Energetycznego Biznesu (TBESS) w celu umożliwienia rozszerzenia istniejącego zagranicznego wsparcia PV. Zmieniony program będzie obowiązywał wstępnie do końca 2023 r., po czym zostanie oceniony i poddany normalnej procedurze budżetowej do roku 2024/2025. SEAI wdroży niezbędne zmiany i otworzy przyjmowanie wniosków zgodnie ze zmienionymi wytycznymi programu w połowie lipca.

Ministrowie i ich urzędnicy ściśle współpracowali nad potencjalnymi interwencjami politycznymi, aby pomóc przedsiębiorstwom w dekarbonizacji zużycia energii i obniżeniu kosztów. Ogłoszony i zaktualizowany program uzupełni cele TBESS, zapewniając rozwiązanie umożliwiające zarządzanie wpływem wysokich cen energii. Zapewni to również rozwiązanie łagodzące tę niestabilność cen, jednocześnie dając tym przedsiębiorstwom możliwość ograniczenia własnych emisji i wspierania lokalnej sieci energetycznej.

Nowe zmiany w programie pozwalają na rozszerzenie dotacji dla instalacji o mocy do 1000 kWp – znacznie powyżej limitu 6 kWp, który obowiązywał wcześniej w ramach programu. Dzięki udostępnieniu dotacji dla maksymalnej liczby przedsiębiorstw w ramach programu pilotażowego, ułatwia to również ocenę pełnego poziomu popytu w całej branży na rozwiązania fotowoltaiczne. Dostarczy to również cennych danych dotyczących potencjalnego wieloletniego wsparcia dla MŚP.

Przemawiając po posiedzeniu rządu, minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia Simon Coveney stwierdził:

– Chcę, aby firmy dostrzegły możliwości, jakie energia odnawialna może zapewnić w zakresie redukcji kosztów, redukcji emisji dwutlenku węgla i zwiększenia zrównoważonego rozwoju. Firmy wykorzystujące odnawialne źródła energii są bardziej odporne na wahania cen i mają dobrą pozycję podczas dekarbonizacji naszej gospodarki. Środek ten podkreśla zaangażowanie rządu w pomoc firmom w oszczędzaniu pieniędzy na rachunkach za energię i zmniejszaniu śladu węglowego, ponieważ pozytywnie przyczyniają się do naszych krajowych celów w zakresie zmiany klimatu.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Departament Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia

Photo by Bill Mead on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ministrowie Richmond
Pracownicy, związki