Lokatorzy z prawem pierwokupu

Minister mieszkalnictwa Darragh O’Brien uzyskał zgodę na nowelizację ustawy mieszkaniowej, a w tej lokatorzy, którzy otrzymali wypowiedzenie najmu, będą mieli możliwość złożenia oferty zakupu domu.

Jak określono w przepisach, lokatorzy będą mogli to zrobić w 90 dni od chwili otrzymania wypowiedzenia i w tym czasie oferta nie będzie mogła trafić na rynek ogólny. Nowelizacja omówiona została już z prokuratorem generalnym i wydaje się, że nie narusza postanowień Konstytucji, co wcześniej sugerowano.

Wg przedstawicieli Departamentu Mieszkalnictwa, ustawa wiąże się również z niskim zagrożeniem jej naruszania, jednak wprowadzone zostaną pewne elementy zabezpieczające, które chronić mają najemców przed próbami ominięcia nowego przepisu. Dodatkowo najemca, który otrzyma wypowiedzenie najmu, zgłasza ten fakt do Rady ds. Najmu Mieszkaniowego (RTB), z którą może konsultować wszelkie kwestie dotyczące złożenia oferty, a RTB będzie cały proces monitorować.

Wynajmujący będzie mógł również przystąpić do transakcji kupna nieruchomości wystawionej na wolnym rynku, o ile w okresie 90 dni, nie złoży oferty właścicielowi lub jeżeli ten odrzuci ofertę.

Właściciel nieruchomości nie może też, co będzie obwarowane przepisami, sfinalizować transakcji sprzedaży mieszkania lub domu, przed upływem 90 dni od daty doręczenia wypowiedzenia najemcy.  

Właściciel byłby również zobowiązany do zaproszenia najemcy do złożenia dopasowanej uzgodnionej oferty na wolnym rynku z nabywcą będącym osobą trzecią. Mieliby na to 10 dni, a zgodnie z proponowaną ustawą właściciel musiałby to zaakceptować. Jeżeli właściciel nieruchomości naruszy przepisy, RTB będzie wówczas uprawnione do nałożenia na niego kary w wysokości 20 000 € i ta kwota będzie przekazywana najemcy na drodze nakazowej.

Wyjątkami od tej reguły będą np. opóźnienia we wnoszeniu czynszu, zachowania antyspołeczne, ale też naruszanie porządku określonego w zasadach najmu. Ustawa nie będzie również dotyczyć najemców, którzy posiadają w Irlandii nieruchomość mieszkalną lub dom sprzedawany jest członkowi rodziny właściciela.

Obecnie projekt nowelizacji ustawy o sprzedaży mieszkań i domów dopracowywany jest w Departamencie Mieszkalnictwa, a we wrześniu minister O’Brien poprosić ma rząd o jego pełną akceptację, by mógł trafić pod obrady parlamentu.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

Photo by Micaela Parente on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Why didn't Ukraine r
Inflacja w czerwcu s