Jemy zbyt dużo żywności przetworzonej

Raport Sojuszu na rzecz Klimatu i Zdrowia pokazuje, że w Irlandii spożywa się zbyt dużo przetworzonej żywności, co prowadzi do wielu problemów zdrowotnych, a w konsekwencji do przedwczesnych zgonów, których można uniknąć.

Raport we wnioskach końcowych wzywa do zmniejszenia ilości dostarczanego „śmieciowego jedzenia”, odchodzenia od łatwej dostępności jedzenia przetworzonego, a promowaniu diet opartych o składniki roślinne i świeże. W raporcie podkreśla się, iż obecny system żywieniowy świata opiera się na zasadach produkcji masowej, która ma możliwość wyżywienia wszystkich ludzi, ale powoduje też problemy, ponieważ stajemy się coraz bardziej chorzy, a wstępem do tego staje się otyłość.

Nasz cykl produkcyjny destrukcyjnie wpływa również na środowisko, niszczy dziką przyrodę, prowadzi do zanieczyszczenia rzek i powietrza, ale odpowiada również za emisję 1/3 gazów cieplarnianych.

W raporcie podkreślono też, że w diecie mieszkańców Irlandii dominuje już teraz żywność wysoko przetworzona, zjada się zbyt dużo mięsa czerwonego i przetworzonego, a stale zmniejsza się spożycie warzyw, owoców, białek roślinnych, produktów pełnoziarnistych oraz owoców morza i tych, które pochodzą z upraw zrównoważonych.

Wezwano jednocześnie rząd Republiki Irlandii, aby utworzył specjalną podkomisję w swoich strukturach, a ta zajęłaby się nadzorem nad wprowadzeniem „rewolucji żywnościowej”, natomiast kluczową funkcję spełniałby w niej przemysł rolny i spożywczy.


W Irlandii powinno się również wprowadzić specjalny system zachęt politycznych i strukturalnych, aby zmieniać przyzwyczajenia żywieniowe mieszkańców wyspy, a jednocześnie prowadzić akcje informacyjne o szkodliwości spożywania nadmiernych ilości jedzenia przetworzonego przemysłowo.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Jonathan Borba on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Irlandia przekaże p
Ryanair uruchomi now