ICTU zaleca istotne podwyżki płac

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych (ICTU) zalecił, aby w prywatnym sektorze zatrudnienia wprowadzone zostały istotne podwyżki płac, a w imieniu pracowników wyższe płace negocjowały reprezentujące ich związki zawodowe.

W tym roku wg ICTU podwyżka płac dla prywatnego sektora zatrudnienia powinna wynieść od 4 do 6 procent, co będzie odzwierciedlać wzrosty inflacji i kosztów życia. Komitet Sektora Prywatnego ICTU stwierdził, że jego wytyczne dotyczące negocjacji płacowych opierają się na analizie warunków panujących w prywatnym sektorze zatrudnienia.

Komisja stwierdziła również, że ​​związki zawodowe powinny dążyć do poprawy sytuacji gorzej opłacanych pracowników poprzez takie środki, jak podniesienie stawek wynagrodzeń dla nowych pracowników.

ICTU zaleca jednocześnie, aby związki zawodowe dążyły do ​​zabezpieczenia i ochrony tygodniowych godzin pracy; wprowadzenia i udoskonalenia dodatków za obsługę; oraz zapewnienia dodatkowych świadczeń pozapłacowych, takich jak krótszy czas pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, zwiększone świadczenia chorobowe i wyższe świadczenia emerytalne.

Prognozy gospodarcze przewidują w tym roku inflację na poziomie około 3%, ale ICTU stwierdziło, że podwyżki płac będą musiały przekroczyć tę kwotę, ponieważ pracownicy muszą nadrabiać zaległości po spadkach płac realnych w latach 2022 i 2023.

Sekretarz Generalny ICTU Owen Reidy stwierdził:

– Należy wziąć pod uwagę ciągły wzrost wydajności pracy w całej gospodarce oraz potrzebę nadrobienia zaległości w zakresie kosztów utrzymania.

– W związku z tym właściwe jest, aby związki zawodowe zabiegały o podwyżki wynagrodzeń w przedziale od 4% do 6% w 2024 roku.

Porozumienie w sprawie wynagrodzeń w sektorze publicznym, które zapewni podwyżkę wynagrodzeń o 10,25% w ciągu dwóch i pół roku, zostało uzgodnione w zeszłym miesiącu w Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC).

Bogdan Feręc

Źr. ICTU

Photo by Markus Spiske on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Guinness 0,0 z beczk
Irlandia wprowadzi r